Digitale participatie: goed begin is het halve werk

Digitale participatie: goed begin is het halve werk

Het laten participeren van burgers in het gemeentebeleid kan veel verschillende vormen aannemen. Digitale participatie kan het bereik vergroten, en publieke steun voor beleid doen toenemen.

Met een beginnersgids voor digitale participatie bieden CitizenLab en kennispartner Notubiz de mogelijkheid om deze vorm van participatie voortvarend in gang te zetten. De gids omvat een stappenplan, een handig werkblad en geslaagde voorbeelden uit de gemeenten Almere en Leiden.

Omgevingswet

Participatie van inwoners is een belangrijk doel van de nieuwe Omgevingswet.

Bovendien moeten allen gemeenten binnen twee jaar een nieuwe participatieverordening op stellen waarin duidelijk wordt gemaakt hoe inwoners een rol in de beleidsvoorbereiding en besluitvorming krijgen.

Verplichte burgerparticipatie

De basis hiervoor is de Wet Versterking Participatie op Decentraal niveau. Hoewel de wet nog moet worden aangenomen door de Eerste Kamer, is het aan te bevelen om na te denken over welke vorm van burgerparticipatie het beste aansluit bij de wensen en doelstellingen van de raad.

Zie ook: Raadslid & Burgerkracht