Digitalisering: een kans voor de lokale democratie

Digitalisering: een kans voor de lokale democratie

Bijna iedereen ziet zijn beroepspraktijk veranderen door nieuwe digitale technologieën. Dat geldt ook voor raadsleden. Zij hebben elke dag te maken met een aanzwellende digitale informatiestroom, die de interactie tussen de raad en het college verandert, net als de relatie met inwoners. Hoe kunnen de mogelijkheden van digitalisering goed ingezet worden en de lokale democratie vitaler en sterker maken?

De kansen die digitalisering biedt voor de lokale democratie komt aan bod in het rapport Griffiers en digitalisering van het Rathenau Instituut. Dit onderzoek gaat in op hoe de griffiers als belangrijkste ondersteuners van de raad meer, beter en anders gebruik kunnen maken van digitale mogelijkheden in de lokale democratie.

De inhoud van het rapport wordt besproken in een webinar van de Vereniging van Griffiers. 

Sprekers

Het webinar stond onder leiding Petra Paulides, oud-griffier van de gemeente Woudrichem en tegenwoordig adviseur van het programma Democratie in Actie. De inhoudelijke inbreng kwam van Paul Diederen, onderzoeker van het Rathenau Instituut, en van Robert van Dijk, griffier van de gemeente Teylingen.