Dijsselbloem: raadsgriffier belangrijk voor regionale samenwerking

Dijsselbloem: raadsgriffier belangrijk voor regionale samenwerking

Raadsgriffiers kunnen een belangrijke rol spelen om de samenwerking tussen de gemeenteraden te versterken en het gesprek met collega’s uit andere gemeenteraden aan te laten gaan.

Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven, benadrukte tijdens de Dag voor de Raad in Eindhoven de belangrijke rol van de griffier op het thema regionale samenwerking. “Als we niet samenwerken, loopt het echt vast”, aldus Dijsselbloem.

Democratisch legitimering

Dat de democratische legitimering van regio’s soms een lastig punt is, erkent Dijsselbloem. ‘Ik maak het niet mooier dan het is en er zijn ook botsende belangen. Het aantal van 21 gemeenten in onze regio is fors en dat maakt het soms ingewikkeld’, zegt hij over de Metropoolregio Eindhoven. Griffies kunnen een belangrijke rol spelen om horizontaal de samenwerking tussen de raden te versterken en raadsleden het gesprek met collega’s uit andere raden aan te laten gaan. Een kwestie van organiseren, volgens de Eindhovense burgemeester. ‘We maken op steeds meer terreinen afspraken. We zoeken naar allerlei vormen, soms formeel, soms informeel.’ De manier waarop de gemeenteraden nu samen optrekken, noemt hij ‘bemoedigend’.

Metropoolconferentie

Elke vier jaar stelt de Metropoolregio Eindhoven, na de verkiezingen, een nieuwe strategische, op de toekomst gerichte agenda op. Daarin staan de gezamenlijke ambities, doelen en afspraken beschreven. Twee keer per jaar organiseren de betrokken gemeenten verder een zogeheten ‘Metropoolconferentie’ voor raads- en collegeleden. ‘Als we niet samenwerken loopt het echt vast’, aldus Dijsselbloem.

Raadstafel 21

Informatie-uitwisseling is volgens Dijsselbloem cruciaal in een regio. ‘Wordt door de raad van Eindhoven een amendement voorbereid om een nieuw accent aan te brengen in de samenlevingsagenda of in de begroting, dan bevordert de griffie dat het amendement ook onder de aandacht wordt gebracht in de andere gemeenten.’ Dat vergroot volgens hem de betrokkenheid. De Regio Eindhoven-Helmond heeft daarom ook een Raadstafel21 met raadsleden uit alle gemeenteraden.

Hoger niveau

Lex Janssen, raadslid en vicevoorzitter van de Eindhovense raad, vertelt hoe de raad met het vraagstuk van regionale samenwerking omgaat. Hij kan als hij wil ‘al werkweken vullen’ om de uitdagingen van de eigen stad het hoofd te bieden. ‘En dan nog die in de regio. Als je dit op een hoger niveau gaat neerleggen, wie controleert dan het hogere niveau? Dat vind ik wel ingewikkeld voor de toekomst. De spanning die oplevert voel ik wel. Eindhoven is de grootste en dominantste gemeente in de regio. Ik kan me voorstellen hoe het voelt vanuit gemeenten die een stuk kleiner zijn.’

Alles staat onder druk

De magneetkracht van de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten, 240 duizend inwoners in Eindhoven en 30 duizend inwoners in de kleinste gemeente) brengt nogal wat knelpunten met zich mee op vele domeinen. Van het vinden van een huis tot een school of huisarts. ‘Alles staat onder druk’, zegt Dijsselbloem over de opgaven waar Brainport als samenwerkend geheel voor staat. Met als urgentste bereikbaarheid en de woningmarkt. De economische groei kan volgens hem alleen doorzetten als de regio het kan behappen.

Gemeentegrenzen

‘De woningmarkt, bereikbaarheid, een eerlijke verdeling van de brede welvaart, een prettige leefomgeving. Ook in de omliggende gemeenten worden woningen weggekocht en loopt het openbaar vervoer vast. Als het goed gaat met de economie neemt de druk op de woningmarkt in alle omliggende gemeenten toe. De uitstraling van deze regio merken ze ook in Noord-Limburg en zelfs in Vlaanderen.’ Ook met de zuiderburen werkt de regio samen. Daar is de woningmarkt minder vastgelopen. ‘We zoeken steeds naar nieuwe manieren van samenwerken. Zo proberen we het vliegwiel hier aan de gang te houden.’ Hij voegde eraan toe: ‘Gemeentegrenzen bestaan formeel, maar informeel bestaan ze niet.’

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe invloed te krijgen op regionale samenwerking en verbonden partijen zie de themapagina Raad in de Regio.