Directeur Gerard Heetman vertrekt

Directeur Gerard Heetman vertrekt

DEN HAAG – Directeur Gerard Heetman vertrekt op 1 april bij Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Namens het bestuur van Raadslid.Nu heeft voorzitter Peter Otten dit vandaag bekend gemaakt.

 

Gerard Heetman is sinds augustus 2011 directeur  van Raadslid.Nu. Bijgevoegd vindt u de mededeling van voorzitter Peter Otten:

 

RAADSLID.NU, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RAADSLEDEN  

10 maart 2014

Namens het bestuur van Raadslid.Nu deel ik u het volgende mee.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadslid.Nu beschikt sinds het najaar van 2011 over een bureau dat een belangrijk deel van de werkzaamheden voor de vereniging verzorgt. Aanvankelijk bestond de bezetting van bureau uit de directeur van Raadslid.Nu, Gerard Heetman, die daartoe door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor 16 uur ter beschikking was gesteld. Sinds augustus 2013 bestaat de bezetting uit bijna 2 fte, verdeeld over drie personen.

In de afgelopen jaren is de positie van Raadslid.Nu aanzienlijk versterkt en is ook de naamsbekendheid groter geworden. Mede dankzij ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een groot aantal projecten in gang gezet en hebben deze instrumenten voor raadsleden opgeleverd die moeten bijdragen aan een versterking van de positie van de gemeenteraden.

Op 19 maart 2014 worden nieuwe gemeenteraden gekozen en begint een nieuwe periode voor Raadslid.Nu om de gemeenteraden te ondersteunen door onder andere het leveren van instrumenten om het raadswerk adequaat te kunnen vervullen. Daarnaast zullen de belangen van de raadsleden continu moeten worden behartigd bij de rijksoverheid en de Tweede en Eerste Kamer. Ook zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op de samenwerking met de VNG, de Vereniging van Griffiers, de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Gemeentesecretarissen en andere externe partners.

Gerard Heetman heeft, met de nieuwe periode in het vooruitzicht, de beperking in het aantal uren dat hij ter beschikking heeft voor onze vereniging en de behoefte aan meer capaciteit, aangegeven zijn werkzaamheden met ingang van 1 april 2014 te beëindigen om daarmee ruimte te bieden voor een ruimere bezetting van onder andere zijn functie.

In de periode van vervulling van de vacature zal Henk Bouwmans bij het bureau van Raadslid.Nu als waarnemer optreden.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.Nu dankt hem voor de inzet die in de afgelopen jaren is gepleegd en vertrouwt er op met een versterkte bezetting van het bureau de in gang gezette ontwikkeling voort te zetten.

Met vriendelijke groet,

P.A. Otten,

voorzitter

Einde mededeling

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier