Discussieer over aanbevelingen rapport Rekenkamer

Discussieer over aanbevelingen rapport Rekenkamer

De gemeenteraad voert vooral het debat over de conclusies uit een rapport van de lokale Rekenkamer. Het zou beter zijn om de discussie te voeren over de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer. Want “over de aanbevelingen is te weinig discussie” en in de aanbevelingen zitten juist de lessen om te leren en te verbeteren.

Mark van Twist, directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maakt zich zorgen over de rol en functie van de Rekenkamer in de huidige samenleving. In die samenleving gaat het niet om de feiten, maar om wat is echt en wat is nep. Volgens Van Twist zal dat door alle digitale mogelijkheden alleen maar sterker worden.

Oproep

Gemeenteraden zouden daarom beter het debat te voeren over de aanbevelingen uit de rapporten van de Rekenkamer, in plaats van over de conclusies. Van Twist deed deze oproep tijdens het Jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers, die twintig jaar bestaat. Zijn boodschap: door te discussiëren over de aanbevelingen praat je sneller over wat er door raad en college verbeterd moet en kan worden.

Sneuvelen

Het grootste probleem is volgens Van Twist dat een debat over de conclusies uit Rekenkamerrapporten slechts “een toevoeging is aan de medialogica om iemand (een wethouder-red.) te laten sneuvelen.” Debatten over Rekenkameronderzoeken dienen er volgens Van Twist over te gaan wat we kunnen leren. En misschien soms ook wel tot terughoudendheid. “Moeten we de discussie voeren over dat ene procentje in de organisatie dat niet goed gaat?”

Versplintering

De huidige werkwijze tussen raad en Rekenkamer leidt tot discussie over feitelijke waarheden. Volgens Van Twist is dat geen houdbare aanpak omdat het in de samenleving steeds meer gaat over de vraag wat is echt en wat is nep. “Als de waarheid versplintert, moeten we ons anders gaan verhouden. Want wat we nu doen is: we willen met onze onderzoeken meer vertrouwen bieden en dat willen we bereiken door te onderzoeken en te debatteren wat fout gaat.”

Tijger

De Rekenkamers moeten daarom loskomen van de houding dat het “als kritische waakhond niet kan om complimenten te geven want dan wordt je een tandeloze tijger.” Rekenkamers dienen daarom juist veel meer oog te hebben voor wat goed gaat. “We moeten namelijk voorkomen dat wij de ramp na de ramp worden.”

Meer informatie

De Rekenkamer is een van de belangrijkste hulptroepen van de raad. Meer info zie de themapagina Rekenkamer op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Sinds 1 januari mogen raadsleden geen deel meer uitmaken van de Rekenkamer. Daarom moeten de leden van de Rekenkamer dit jaar allemaal opnieuw worden benoemd. Voor meer informatie over de verbinding tussen raad en Rekenkamer zie ons stappenplan.

Voor meer informatie zie ook de leerlijn Rekenkamer in de leeromgeving.