Diversiteit en inclusiviteit blijven punt van aandacht

Diversiteit en inclusiviteit blijven punt van aandacht

Voor jonge raadsleden, vrouwelijke raadsleden en raadsleden met een migrantenachtergrond houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een terugkommiddag om te bespreken in hoeverre de belemmeringen en hindernissen die zij eerder aangaven te ervaren, zijn beslecht of toegenomen.

Eerder dit jaar en vorig jaar organiseerde we bijeenkomsten voor om te achterhalen welke verbeter- en aandachtspunten er zijn met betrekking tot het meedoen, meepraten en mee besluiten in de gemeenteraad. Deze verbeter- en aandachtspunten staan genoemd in het rapport Jong, Vrouw & Kleur in de Raad

Tijdens deze terugkommiddag kunnen raadsleden met elkaar in gesprek over onderwerpen als hoe om te gaan met ongastvrij taalgebruik en toewijzing van taken op basis van stereotypen. Ook is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen. De bijeenkomst is voor raadsleden die zich betrokken voelen bij het onderwerp ‘een diverse en inclusieve gemeenteraad’. Je kunt je dus ook aanmelden als je niet eerder bij een diversiteitsbijeenkomst bent geweest.

Meer informatie

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 juni van 14:00 tot 17:00 bij Social Impact Factory in Utrecht.

Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst.

Lees hier een verslag van de vorige diversiteitsbijeenkomst. 

Voor meer informatie over meepraten, meedoen en meebesluiten klik hier voor de themapagina van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waar je interviews, onderzoeken en conclusies kunt lezen.