Diversiteit en verdeeldheid in de gemeenteraad

Diversiteit en verdeeldheid in de gemeenteraad

DEN HAAG – De gemeenteraad ontleent zijn kracht aan diversiteit en zijn zwakte aan verdeeldheid. Hoe gaat men daarmee om in tijden van versplintering, fragmentatie en een steeds grotere ideologische tegenstellingen?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Om ook in de praktijk die rol in te nemen moet de raad kracht en eenheid kunnen uitstralen, maar het landschap van gemeenteraden vertoont steeds meer een beeld van meer fracties, met eigen ideologieën en doelstellingen. Hoe kan de raad ondanks fragmentatie en versplintering en dankzij differentiatie toch succesvol zijn? Kortom: hoe sta je samen sterker? Deze vraag staat centraal tijdens de sessie 'Diversiteit en verdeeldheid in de gemeenteraad'.

Sprekers

Onder leiding van gespreksleider Frans Bastiaens gaan we met inbreng van Martin Schulz, auteur van een boek over politieke fragmentatie, Judith Goossens, raadsgriffier in Maastricht, en de burgemeester van Voeren op zoek naar hoe een raad succesvol kan zijn in een versplinterd landschap.

Congres

De bijeenkomst is een deelsessie van het VNG Jaarcongres in Maastricht en is speciaal voor raadsleden, griffiers en burgemeesters. De sessie vindt plaats in de raadszaal van de Belgische gemeente Voeren. Deelname is alleen mogelijk voor deelnemers van het congres. De deelsessie wordt georganiseerd door Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers in samenwerking met de gastgemeente Maastricht. Klik hier voor meer informatie.