Doe-democratie vereist een controlerende gemeenteraad

Doe-democratie vereist een controlerende gemeenteraad

DEN HAAG – De doe-democratie heeft zijn intrede gedaan.  Burgers nemen ook op bestuurlijk gebied steeds meer het heft in eigen hand. Hoe verhoudt de overheid, en in het bijzonder de gemeenteraad, zich hiertoe? Het team Doe-democratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt conclusies uit de discussies op hun platform.

Het team definieerde in zijn zoektocht het begrip doe-democratie als volgt: De samenwerking tussen samenleving en desbetreffende overheden, die gebaseerd is op een maatschappelijke waardecreatie. Het is de taak van de overheid hierin faciliterend en participerend te zijn. Raadsleden en andere gemeenteambtenaren moeten in hun besluitvorming zo effectief mogelijk zijn en desnoods wetten hervormen als deze beknellend werken op de wensen van de burger. Dit alles om de aansluiting tussen samenleving en overheid te vergroten.

Raad controleert op checks and balances

Echter, uit de discussies is gebleken dat de overheid, en met name de lokale overheid, nog steeds een sturende rol heeft. Zo ontdekte het team: ‘Het is echter niet zo dat het vertrouwde repertoire opeens verdwijnt; wetten, regels en convenanten blijven belangrijk. Er komt een nieuw en aanvullend repertoire bij, met als belangrijke kenmerken verleiden, verbinden, experimenteren en inspireren.’ Het is de taak van de raad te waken voor een systeem met checks and balances, waarin de regels ook door initiatief nemende burgers moeten worden nageleefd.

Wie het hele artikel over democratisch professionalisme wil lezen, kan dat doen door hier te klikken.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 april 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu