Doelen en tools voor digitale participatie

Doelen en tools voor digitale participatie

Steeds meer gemeenten richten participatie van inwoners en organisaties op een digitale manier in. De vraag is hoe je digitaal de juiste keuzes moet maken en welke tools je daarbij gebruikt. Een animatie van anderhalve minuut licht een tipje van de sluier op.

Begin met de vraag te stellen wat je gemeente wil bereiken met een participatietraject. Heb je die vraag beantwoord, kijk dan in welke beleidsfase de gemeente zit. Welke ruimte is er bijvoorbeeld voor invloed van inwoners? En wat mogen zij van hun gemeente verwachten? Het laten meedenken van inwoners over een budget en project in de wijk, vraagt om andere tools dan wanneer je inwoners laat mee besluiten.

Aanbevelingen

Dan is er de vraag welke doelen een gemeente kan stellen voor digitale participatie en welke tools daarbij horen. Er zijn drie varianten van digitale participatie denkbaar, die elk apart maar ook samen mogelijk zijn:

  • E-informeren: wanneer je informatie met inwoners wilt delen. Bijvoorbeeld over voorgenomen plannen of de uitvoering van een project.
  • E-consulteren: als je wilt weten wat de mening van inwoners is. Bijvoorbeeld om te verkennen wat er leeft of om concreet advies te vragen.
  • E-beslissen: als je inwoners zelf wil laten bepalen. Bijvoorbeeld door keuzes aan inwoners voor te leggen, of hen zelf de oplossing te laten formuleren.
     

Combineer digitale participatie met fysieke participatie, voor zover het kan. Een mix aan participatietools is daarom aan te raden. Op deze manier geeft je gemeente meer mogelijkheden aan inwoners om hun stem te laten horen.

Animatie

 

Meer informatie

Als hulpmiddel voor kandidaat-raadsleden is er een nieuw overzichtelijk online handboek boordevol met tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Deze online zogeheten Wegwijzer geeft op belangrijke thema’s en onderwerpen schematisch en praktisch tips en aanbevelingen. De Wegwijzer 2022-2026 is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Diverse andere partners en raadsleden hebben bijdragen geleverd. Het handboek is ook online beschikbaar.