Domme vragen stellen teken van moed

DEN HAAG – Een raadslid is in de eerste plaats volksvertegenwoordiger en houdt daarom afstand tot burgemeester en wethouders door vooral veel ‘domme vragen’ te stellen. ‘Het is geen teken van domheid maar van moed om zo af en toe hardop te zeggen dat je van het collegeproza geen woord hebt begrepen en dat het eerst maar eens in normaal Nederlands moet worden gesteld.’

Professor Joop van den Berg, voormalig hoogleraar parlementaire geschiedenis, ex-PvdA-Eerste Kamerfractievoorzitter en voormalig hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft dit in zijn column over de macht van de raad. Van den Berg doet dat in zijn derde bijdrage op www.parlement.com over de macht en onmacht van de gemeenteraad.

Het raadslidmaatschap is volgens Van den Berg verre van gemakkelijk door de ingewikkelde financieringsstromen en door de soms erg gedetailleerde wettelijke regels. ‘Die verleiden er tevens toe te veel en te diep in “de stukken” te duiken om vooral niet te riskeren in de raadsvergadering “domme vragen” te stellen. Colleges speculeren daarop door hun beleid ook nog eens in ondoorgrondelijk proza te formuleren.’  Korte metten mee maken dus, zo betoogt Van den Berg in zijn colum Mythes over gemeentelijke onmacht en gewoon ‘domme vragen’ stellen.

Afkalvende macht

Van den Berg waarschuwt dat raadsleden ten onrechte denken dat hun macht al wordt gehinderd als zij niet tot in detail aan het stuur zitten. ‘Daar zijn zij niet voor gekozen. Aan het stuur zitten is het werk van B&W. De raad stelt het raamwerk vast en maakt de belangrijke politieke keuzes. Voorts houdt hij het college van B&W onder controle en dwingt het tot verantwoording’, aldus Van den Berg in zijn column De afkalvende macht van de raad.

Een goede gemeenteraad beperkt zichzelf volgens Van den Berg tot wat de echt politieke kwesties in de gemeente zijn. ‘Voor het overige is hij de dijkbewaker die de rivier en zijn stromen hun gang laat gaan, totdat zij buiten haar oevers dreigt te treden.’ Volgens Van den Berg in zijn column Wie is de baas in de gemeente? Moet de raad als ‘een goede raad van toezicht voortdurend en alert verantwoording vragen en zorgen dat die ook wordt geleverd.’  Het is daarom erg belangrijk dat de gemeenteraad zo vroeg als mogelijk een paar hoofdlijnen vaststelt en dat niet aan het college overlaat.

Mythes over gemeentelijke onmacht: http://www.parlement.com/id/vjhmgosonawd/mythes_over_gemeentelijke_onmacht?ref=home

De afkalvende macht van de raad: http://www.parlement.com/id/vjhfewpvirs4/de_afkalvende_macht_van_de_raad

Wie is de baas in de gemeente: http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvj1gor340pz8/vjh1fy4escys

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier