U bent hier

Dorpsbewoners Odijk en raad Bunnik werken samen

Met de opkomst van burgerparticipatie wordt er steeds meer gezocht naar een samenwerking van samenleving en overheid. Dit is ook het geval in Odijk. Waar een samenwerking op het gebied van burgerparticipatie is ontstaan tussen inwoners, ondernemers en de gemeenteraad, bij het maken van een toekomstvisie voor het dorpscentrum De Meent. 

Deze visie werd gemaakt door omwonenden en ondernemers en is unaniem aangenomen door de raad. Zowel burgers, ondernemers als raadsleden reageren positief op de onderlinge samenwerking. Zo is binnen de toekomstvisie van De Meent, gesproken over onderwerpen als verkeersveiligheid, wonen, winkelen en recreatie met betrekking tot het nieuwe dorpshart. Tijdens deze gesprekken is een autoluwe Meent geopperd, evenals meer groen, starterswoningen en de behoefte aan kleine winkeltjes.

Uitvoering
Het is voor de eerste keer in Bunnik dat plannen als deze, vanuit de inwoners en ondernemers, op papier zijn gezet. Burgers en ondernemers hopen dat deze plannen iets in beweging hebben gezet op het gebied van burgerparticipatie in hun gemeente. In eerste instantie lijkt het erop dat dit het geval is, omdat het college, in samenspraak met de gemeenteraad, een uitvoeringsdocument gaat opstellen. In dit document komt te staan hoe de visie uitgevoerd wordt en wat de kosten hiervan zijn. Het opstellen van dit uitvoeringsdocument vindt in overleg plaats met de burgers en ondernemers. Deze twee laatste partijen, hebben reeds aangegeven hier graag aan deel te willen nemen.

Meepraten 
Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Meer burgerparticipatie 
In deze serie van artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie zijn eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem.