Douwe Oosterveen kandidaat bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Douwe Oosterveen kandidaat bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Gistermiddag heeft Douwe Oosterveen als kandidaat bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden plaatsgenomen in het algemeen bestuur. Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering hoopt hij definitief gekozen te worden als bestuurslid. Oosterveen is vice-fractievoorzitter van Gemeentebelangen De Wolden in gemeente De Wolden.

Oosterveens (1966) raadlidmaatschap begon in 2006. Als raadslid houdt hij zich met name bezig met de beleidsterreinen Openbare Orde & Veiligheid, Onderwijs, Verkeer & Vervoer en Dienstverlening. Momenteel is hij ook lid van de VNG-commissies Governance en Rechtspositie Wethouders en Raadsleden.

Douwe hecht veel waarde aan de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van raadsleden in verschillende commissies. Om deze reden zet hij zich dan ook in voor de eerdergenoemde commissies en wil hij zich gaan inzetten voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.