Drie valkuilen voor de werkgeverscommissie

Drie valkuilen voor de werkgeverscommissie

Als werkgeverscommissie is het van belang om niet naar binnen gekeerd te zijn, maar het gesprek met de raad over de griffie te blijven voeren. Dat is een van de lessen uit de onlangs gepubliceerde animatie over de werkgeverscommissie.

In de animatie wordt er onder andere aandacht besteed aan drie valkuilen die bij een werkgeverscommissie voor problemen kunnen zorgen. Zo is het van belang dat de werkgeverscommissie regelmatig het gesprek met de raad voert over wat de raad van de griffie verwacht en wenst. Zo kan de griffie de specifieke ondersteuning bieden waar de raad behoefte aan heeft.

Een ander risico is dat de leden van de werkgeverscommissie politiek bedrijven binnen de commissie waardoor de griffier hier positie in moet kiezen. Dit maakt het voor de griffie lastig om als onafhankelijke ondersteuner te functioneren. Verder is het van belang dat een werkgeverscommissie een griffier de ruimte geeft om het werk en de ondersteuning vorm te geven aan de hand van zijn/haar ervaring.

Alle tips voor de werkgeverscommissie zijn te zien in onderstaande animatie.

Meer informatie

Meer informatie over de rol van de werkgeverscommissie vindt u onder andere hier: Werkgeverscommissie. Ook staan er verschillende modules en webinars in de leeromgeving voor raadsleden. Deze vindt u hier: Leeromgeving.