Driekwart raadsleden kent Resolutie Informatieveiligheid niet

Driekwart raadsleden kent Resolutie Informatieveiligheid niet

76% van de raadsleden kent de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ niet. Dit is een conclusie die volgt uit het onderzoek dat Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft uitgevoerd onder raadsleden.

De Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met gemeenten, de Taskforce BID en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). De resolutie houdt in dat iedere gemeente het informatieveiligheidsbeleid vaststelt aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), die is opgesteld door de IBD. Daarnaast zullen gemeenten informatieveiligheid borgen, zowel bestuurlijk als ambtelijk en wordt de invulling op informatieveiligheid transparant gemaakt voor burgers, bedrijven en ketenpartners.

Echter, uit het onderzoek naar hoe raadsleden denken over Informatieveiligheid blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagde raadsleden de Resolutie niet kent. Daarom is het aan te bevelen dat het college van B&W de Resolutie bij de raad onder de aandacht brengt en dat het college laat zien hoe invulling wordt gegeven aan de Resolutie binnen de eigen gemeente. De Resolutie biedt raadsleden handvatten om te vragen naar hoe informatieveiligheid wordt opgepakt binnen de gemeente. Vragen die een raadslid kan stellen over de Resolutie zijn bijvoorbeeld: Hoe heeft het college van B&W de punten van de Resolutie opgepakt? Geldt de BIG als norm voor het basis beveiligingsniveau voor de informatieveiligheid van onze gemeente?

In dit artikel vindt u meer conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek van de Taskforce BID in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Het gehele rapport met alle aanbevelingen om te komen tot een informatieveilige gemeente, kunt u nu ook digitaal vinden.