Driekwart raadsleden positief over omgangsvormen in de raad

Driekwart raadsleden positief over omgangsvormen in de raad

Raadsleden zijn over het algemeen tevreden over hun omgangsvormen in de raad. Bijna driekwart (72 procent) van de raadsleden oordeelt positief over de onderlinge wijze van omgang met elkaar. Slechts twee procent van de raadsleden is zeer negatief over de omgangsvormen in hun gemeenteraad.

Dat blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door onderzoeksbureau Overheid in Nederland is uitgevoerd. Aan deze enquête werkte 1.022 raadsleden mee.

Afspraken maken

Over de wijze van debatteren en vergaderen maken raadsleden zelf afspraken, bijvoorbeeld door spelregels vast te leggen in het Reglement van Orde. Deze afspraken stimuleren de kwaliteit van het gesprek. Bijna een derde van de deelnemende raadsleden stelt dat er over de debat en vergadercultuur nieuwe afspraken zijn gemaakt. Ongeveer 40 procent van de raadsleden stelt dat er over gesproken wordt of er plannen zijn om hier nieuwe afspraken over te maken.

Geen afspraken

Volgens een vijfde deel van de raadsleden zijn er nog geen afspraken of plannen deze te maken. Zes procent had al duidelijke afspraken uit de vorige raadsperiode en heeft besloten die voort te zetten.

De omgangsvormen in de raad is dit jaar een hoofdthema in de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In samenwerking met kennispartner Debat.nl wordt er voor nieuwe en ervaren raadsleden bijeenkomsten gehouden. Tijdens de Dag voor de Raad op 23 september in Amsterdam is er een speciale deelsessie: Raad & Omgangsvormen.

Meer weten?

Wilt u zich aanmelden voor de Dag van de Raad? Klik dan hier.

Wilt u ons onderzoeksrapport ‘de Rol en Positie van de Raad’ inzien? Klik dan hier.

Wilt u meer informatie over het voeren van het gesprek over de omgangsvormen, of het maken van afspraken hierover? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de stand van de politieke cultuur in de gemeente raad? Klik dan hier.

Bijna de helft van raadsleden vindt dat de politieke cultuur in de gemeenteraad is verslechterd. Klik hier voor meer informatie.