Duurzame gemeenten met advies kennispartner BNG Bank

Duurzame gemeenten met advies kennispartner BNG Bank

DEN HAAG – De gemeente Texel zet in op duurzaamheid. De gemeente heeft de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Texel zet in op drijvende zonnepanelen en op windmolens. ‘’We willen een proeftuin zijn op het gebied van duurzame energieopwekking”, aldus de Texelse ambtenaar Pieter de Vries in  een artikel in het magazine B&G, het digitaal platform van kennispartner BNG Bank.

Inwoners van Texel hebben middels een burgerinitiatief een onderzoek gevraagd naar windenergie. Het burgerinitiatief roept op om onderzoek te doen naar of er voldoende draagvlak onder de Texelse bevolking is voor de plaatsing van enkele grote windmolens (3 tot 6) om zo spoedig mogelijk de voor Texel benodigde hoeveelheid elektriciteit op te wekken, waarbij als randvoorwaarde gelden:

  • Plaatsing op 1 of 2 locaties die zo weinig mogelijk hinder geven voor mens, natuur en milieu.
  • Windmolens worden eigendom van een coöperatie met aandelen waar iedere Texelaa aan kan deelnemen.
  • Winsten worden gebruikt voor een uitkering aan de aandeelhouders en voor de financiering van (duurzame) projecten op Texel; verdeling nader te bepalen

In de gemeenteraad van Texel zal het debat over windenergie op het Waddeneiland worden gevoerd. Over burgerparticipatie heeft Raadslid.Nu in april het rapport Raadswerk is Maatwerk gepresenteerd wat adviezen en tips biedt voor het vergroten van de betrokkenheid van inwoners.

BNG Bank en duurzaamheid
Kennispartner BNG Bank vindt duurzaamheid een belangrijk element in zijn missie. Zo treedt BNG Bank bijvoorbeeld faciliterend op bij duurzame projectfinanciering. Het Gemini windpark, één van de grootste windmolenparken op zee ter wereld, is mede gefinancierd door BNG Bank. Ook ontwikkelt en stimuleert BNG Bank innovatieve duurzame verdienmodellen. Zo heeft de bank geholpen zwembaden in Rotterdam te verduurzamen en meegeholpen aan het plaatsen van zonnepanelen op individuele huurwoningen in Amsterdam. Als kennispartner van Raadslid.Nu kan BNG Bank gemeenteraden ondersteunen in het beschrijven van risico’s en financiële scenario’s van dergelijke investeringstrajecten.
Meer informatie over hoe BNG gemeenten kan helpen om duurzamer te worden in te vinden via deze link

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 18 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!