Duurzame opleiding voor alle raadsleden gewenst

Duurzame opleiding voor alle raadsleden gewenst

Opleiding van raadsleden is geen zaak van een individuele gemeenteraad en griffier. “Het gaat er om alle raadsleden en griffies in Nederland de beste ondersteuning te bieden”, aldus de Almeerse griffier Jan Dirk Pruim in zijn essay Raadslid zijn is een vak beheersen.

Pruim is samen met de Rotterdamse voormalige volksvertegenwoordiger Peter van Heemst spreker op het deelcongres over het vakmanschap van het raadslid, dinsdag tijdens het VNG Jaarcongres in Goes.

Duurzame opleiding

Volgens Pruim is een “duurzame vorm van opleiding nodig” voor alle raadsleden in Nederland. Belangrijk daarbij is ook om de opleiding aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van raadsleden. “Er moet veel meer bewust worden omgegaan met de proceslijn van een (raads)voorstel of een verantwoordingstraject. Dus weten waar de momenten zitten van ‘nodig om te weten’, niet te verwarren met ‘aardig om te weten’.”

Lessen van vier raadsperioden

In Almere krijgen raadsleden vormingsbijeenkomsten direct na de verkiezingen. Er zijn gerichte workshops, drie studiedagen per jaar en gedurende de gehele raadsperiode terugkerende trainingen. Jaarlijks wordt er een doorwerkprogramma opgesteld waarin alle activiteiten zijn vastgelegd. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat voortgaan op de huidige weg niet (meer) effectief is. Dat besef is nog eens versterkt door alle oproepen in vele landelijke rapporten tot professionaliseren van raden.”

Raadsleden schamen zich om te leren

Volgens de Almeerse griffier wordt er te weinig rekening gehouden met een hele trits aan belemmeringen waarom gemeenteraden en raadsleden niet in zichzelf willen investeren. Raadsleden schamen zich om opleidingen te volgen want ze worden toch geacht alles te weten. De politiek vormt een belemmerende factor: je moet een ander raadslid door opleidingen niet slimmer maken dan hij is. Bovendien is er een gebrek aan tijd en houdt de nieuwe technologie, die bij dat probleem kan helpen, nog te weinig rekening met hoe raadsleden het beste kunnen leren.

Pruim bepleit om kennisinstituten en onderwijsinstituten beter te benutten in het dagelijkse raadswerk. “Benut ook de kennis en kunde van toppers in de gemeentelijke organisaties. Maak gebruik van instrumenten van het nieuwe leren die juist bij de individuele vraag kunnen helpen.”

Het volledige essay Raadslid zijn is een vak beheersen is hier te laten