Een apart logo voor de gemeenteraad, is dat wel een goed idee?

Een apart logo voor de gemeenteraad, is dat wel een goed idee?

Steeds meer gemeenteraden kiezen ervoor om een eigen logo te ontwerpen, naast die van de gemeente zelf. Afgelopen zomer ontstond er een discussie of dit wel een goed idee is. Uit een peiling bleek krap de helft het hiermee eens te zijn. Ruim de helft denkt hier anders over. Waarom is een eigen logo of huisstijl dan een slecht idee?

Verwarrende afstand

De discussie over het wel of niet ontwerpen van een apart logo volgde na een column van merk- en designstrateeg Roel Stavorinus over het nieuwe logo van de gemeenteraad van Rotterdam. Volgens de strateeg is het de uniformiteit wat de positie van de gemeente versterkt. Een eigen design zou dit dan ook omlaag halen, aangezien de gemeenteraad onderdeel is van de gemeentelijke organisatie. Zo zou er een onwenselijke en verwarrende afstand gecreëerd worden. In plaats van het versterken van de positie van de raad, verzwakt het de positie van de organisatie als geheel. Stavorinus is van mening dat dit een precedent schept. Het zet andere entiteiten binnen de gemeenten aan om ook een uniek logo te willen.

Nieuwe visuele identiteit

Raadsadviseur communicatie & media Anne Marie Kortleve stelde als reactie hierop dat het juíst verwarrend om als raad hetzelfde logo als de gemeente te voeren. De gemeenteraad controleert als volksvertegenwoordiging het beleid van de gemeente. Het moet duidelijk gemaakt worden dat de raad echt iets anders is dan de gemeente, en een apart logo is een duidelijke, beeldende manier dit te doen.
Renata Verloop, een specialist in overheidscommunicatie, sprak in haar nieuwsbrief met de griffie van Rotterdam. Volgens hen is het belangrijk dat de inwoners in woord en in beeld het verschil tussen de gemeente en de gemeenteraad kunnen herkennen. De griffie van Rotterdam heeft een nulmeting laten uitvoeren waaruit bleek dat het voor het merendeel van de inwoners onbekend is wat de gemeenteraad is en doet. Deze resultaten zette de raad aan om te werken aan een stevigere positionering van de gemeenteraad. Een onderdeel hiervan is de nieuwe visuele identiteit: het nieuwe logo.

Meer informatie

Zie ook ‘Een logo voor de raad? Niet doen, zegt deze strateeg’