Een burgemeester moet minimaal aan vijf vereisten voldoen

Een burgemeester moet minimaal aan vijf vereisten voldoen

De gemeenteraad maakt uit wie de nieuwe burgemeester wordt, maar is wel verplicht een burgemeester te selecteren die aan vijf basiscondities voldoet. Zo dient hij of zij ten minste integer, herkenbaar, verbindend, stressbestendig en onafhankelijk te zijn. Dit blijkt uit de nieuwe door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) uitgebrachte handreiking burgemeestersbenoeming.

Bij het opstellen van een profielschets kan de raad input vragen bij inwoners. Wat voor kwaliteiten zien inwoners graag terug bij hun burgemeester? Om waardevolle suggesties te krijgen van inwoners, is het raadzaam om daarbij aan te geven dat de burgemeester in ieder geval aan de vijf genoemde basiscondities moet voldoen.

Verdere stappen benoemingsfase

In overleg met de raad en met eventuele input van de inwoners gaat de vertrouwenscommissie aan de slag om een profielschets te maken. Wanneer deze compleet is, wordt de profielschets uitgewerkt tot vacature en door de Commissaris van de Koning gepubliceerd.

De profielschets

Een goede profielschets bevat, aldus de handreiking, ten minste een heldere analyse van in welke omgeving de gemeente actief is, een duidelijke weergave van de verwachtingen van de taken en rollen van de burgemeester, en een goede uiteenzetting van het type burgemeester dat de gemeente zoekt.

Absolute geheimhoudingsplicht

Vanaf het openen van de vacature geldt voor leden van de vertrouwenscommissie absolute geheimhoudingsplicht met betrekking tot de selectieprocedure. De vertrouwenscommissie kan vanaf dat moment sollicitatiegesprekken gaan voeren met kandidaat-burgemeesters.
Uiteindelijk verantwoordt de vertrouwenscommissie schriftelijk in een verslag van bevindingen, gepresenteerd in een besloten vergadering, hoe zij tot haar aanbeveling is gekomen. De gemeenteraad kiest op basis van de aanbeveling van de vertrouwenscommissie een kandidaat die wordt voorgedragen voor benoeming.

Meer informatie

- Dit is het tweede bericht in een serie over de nieuwe handreiking burgemeestersbenoeming.

Eerder verschenen: 'Elke burgemeestersprocedure dient één vrouwelijke kandidaat te hebben'.