Eén burgerraadslid per twee gekozen raadsleden

Eén burgerraadslid per twee gekozen raadsleden

DEN HAAG – Op elke 100 raadsleden worden er ongeveer 57 burger/commissieleden benoemd. Elke gemeenteraadsfractie laat zich gemiddeld bijstaan door 1,8 burgerraadsleden. Het aantal burgerraadsleden verschilt echter wel van geen tot enkele tientallen per gemeente. Dit blijkt uit het onderzoek ’Per gekozen raadsleden, krijgt de kiezer er één burgerraadslid bij…..’ dat is uitgevoerd door Govert Schermers, concerncontroller/hoofd bedrijfsvoering en voormalig raadslid.

Het aantal raadsleden is sinds 2012 gedaald van 9.175 naar 8.881 in 2016. Tegelijkertijd is het aantal gemeenteraadsfracties toegenomen naar drieduizend fracties, zo blijkt uit het onderzoek van Schermers.

Voor- en nadelen burgerraadsleden

Voordelen van burgerraadsleden zijn dat het een kweekvijver is voor nieuwe raadsleden, de werkdruk kan worden verminderd en makkelijker kennis uit de samenleving kan worden verkregen. Nadelen van burgerraadsleden zijn dat het financieel extra kosten met zich meebrengt, de democratische legitimatie ontbreekt en de herkenbaarheid van de raadsleden afneemt. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Burgerleden in raadscommissies, onderzoek naar de rol van burgerleden in de lokale politiek’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Burgerraadsleden in onderzoek

Het volledige onderzoek ’Per gekozen raadsleden, krijgt de kiezer er één burgerraadslid bij…..’ is te lezen via deze link