Een derde van de raadsleden ziet volksvertegenwoordiging als hoofdtaak

DEN HAAG – Een minderheid van de raadsleden vindt de volksvertegenwoordigende rol de belangrijkste taak van de gemeenteraad. Dit blijkt uit de antwoorden die raadsleden in de serie Raadslid van de Week van Raadslid.Nu geven op de vraag welke taak; volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren, het meest van belang is. 

Onder circa 40 Raadsleden van de Week is gepeild hoe zij over de hiërarchische volgorde van belangrijkheid van hun eigen taken denken. Een groot deel van de ondervraagden ziet een ‘gestapelde belangrijkheid’ binnen hun taakuitvoering. Ruim een derde is van mening dat de volks- vertegenwoordigende taak het meest van belang is als raadslid. Rick Brink, CDA-raadslid in Hardenberg: ‘Je bent als raadslid gekozen door het volk, ik vind dan ook dat je als raadslid de plicht hebt om goed naar de bevolking te luisteren en je te verantwoorden.’ Raadsleden Pauline Heijkoop uit Alphen aan den Rijn (Groen Hart Democraat) en Bram Diepstraten uit Velsen (Velsen Lokaal) zijn van mening dat volksvertegenwoordiging niet als een taak moet worden gezien. Heijkoop zegt: ‘Volksvertegenwoordiging is geen taak (wat mij betreft) maar is vooral wat je doet. Je vertegenwoordigt een deel van de mensen in je omgeving, jouw gemeente.’ Diepstraten ziet volksvertegenwoordiging ook niet als een taak, maar als ‘een roeping die in alle specifieke taken tot uiting dient te komen.’

Helft raadsleden maakt geen onderscheid

Ongeveer de helft van de geïnterviewde raadsleden stelt dat alle taken aan elkaar gelijk zijn.  Marceline Schopman, PvdA-raadslid te Haarlem: ‘Laat deze drie nu complementair zijn elkaar. Het een kan niet zonder het ander of vloeit logischerwijs voort uit het ander. Neem ze alle drie als raadslid dus even serieus en steek er voldoende tijd in.’ VVD-Raadslid Wout van den Berg uit de gemeente Schouwen Duivenland sluit zich hierbij aan: ‘Het is geen kwestie van gestapelde belangrijkheid.    

Voor Raadslid.Nu staat 2015 in het teken van de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Deze rol is het hoofdthema voor bijeenkomsten, activiteiten en publicaties. In 2014 stond kaderstellende rol centraal en in 2016 staat de controlerende rol centraal in de activiteiten van Raadslid.Nu.

Wie alle antwoorden van de raadsleden van de week op de vraag naar de hoofdtaak van het raadslid wil teruglezen, kan hier klikken.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 9 april 2015. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu