Een goed doel voor afval voor een goed doel in de gemeente

Een goed doel voor afval voor een goed doel in de gemeente

DEN HAAG – Afgedankte elektrische apparaten kunnen zichzelf terugverdienen bínnen de gemeentegrenzen. 'E-waste’ (afval van mobiele telefoons, magnetrons, stofzuigers, etc.) is voor 97 recyclebaar en dat maakt het tot een rendabel product waarvan de opbrengsten kunnen terugvloeien naar de lokale gemeenschap.

Als raadsleden hun inwoners weten te stimuleren om oude elektrische apparaten in te leveren, kan dat een welkome financiële bonus opleveren voor lokale goede doelen. Stichting WeCycle reikt cheques à €1.000 euro uit aan gemeenten waar het meeste e-waste wordt ingeleverd bij de plaatselijke milieustraat. Dit bedrag komt ten goede aan een lokaal goede doel.

97 procent

Van alle soorten afval is e-waste het beste te recyclen. Van elke 100 kilo e-waste krijgt 97 kilo een nieuwe bestemming. 84 kilo van de oude apparaten keert terug als grondstof voor nieuwe apparaten. Daarnaast is 13 kilo om te zetten in brandstof.

Circulaire economie

Jan Vlak van Wecycle: ”Veel mensen gaan meerdere keren per jaar naar de gemeentelijke milieustraat. Het is voor de circulaire economie belangrijk daar ook kleine apparaten en lampen in te leveren. Met deze inzamelactie geven we hier een impuls aan. Betrokkenheid bij onze partnergemeenten vinden we ook heel belangrijk. De sponsorcheques voor lokale goede doelen zijn hier een uiting van.”

Meer informatie

De actie loopt tot 31 augustus. Dan wordt bepaald welke gemeenten een lokaal goed doel kunnen verblijden. Kijk voor meer informatie over de actie op wecycle.nl/inleveren.