Een krachtige gemeente met Transitiepartners

Een krachtige gemeente met Transitiepartners

Zelfstandig ambulant werkende jeugdhulpverleners inschakelen, of het splitsen van woningen faciliteren. Het zijn twee voorbeelden waarop kennispartner Transitiepartners in de gemeente Ronde Venen gewerkt hebben aan het vergroten van resultaten van de inspanningen van de gemeente.

Kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Transitiepartners helpt gemeenten met het model-DAPPER om te ontdekken wat de kracht van de gemeente is om zo daarin te kunnen investeren om risico’s te compenseren. Basispunten in deze aanpak zijn samenwerking met maatschappelijke partners, degelijke data(analyse) en vernieuwende businesscases.

Voor meer informatie over de DAPPER-aanpak klik hier op DAPPER met Transitiepartners.

Grip op sociaal domein

Transitiepartners informeert raadsleden over hoe ze meer grip kunnen krijgen op het sociaal domein. Raadsleden kunnen zo te weten komen wat ze kunnen betekenen in het realiseren van de transformatie in het sociaal domein. Bovendien kunnen ze zo ook in beeld krijgen wat ze missen aan informatie om als hoogste bestuursorgaan de gemeente richting te geven op het terrein van (jeugd)zorg, ondersteuning en participatie.