Een nieuwe handleiding voor benoeming, herbenoeming en ontslag burgemeester

DEN HAAG – De nieuwe burgemeestershandreiking moet het ‘huwelijk’ tussen de raad en burgemeester versterken. De handreiking geeft aan hoe de raad zijn rol heeft in de benoeming, de herbenoeming en/of het ontslag van de burgemeester, maar ook op welke wijze tussentijds de gesprekken over het functioneren kunnen worden gevoerd. De handreiking onderstreept het belang van één concreet verwachtingspatroon waardoor er op een efficiënte en plezierige manier tussen raad en burgemeester kan worden samengewerkt.

Om de relatie tussen raad en burgemeester te verbeteren, wordt er in de nieuwe handreiking gesproken van ‘klankbordgesprekken’ in plaats van ‘functioneringsgesprekken’. De klankbordgesprekken zijn niet-vrijblijvende gesprekken die bij voorkeur jaarlijks plaatsvinden tussen een delegatie uit de raad en de burgemeester. Hierin wordt het functioneren van de burgemeester als bestuurlijk partner van de raad besproken. De leidraad van deze gesprekken is de inhoud van de eerder opgestelde profielschets.

Uitgebreid stappenplan

De handreiking bevat een uitgebreid stappenplan waarin concreet beschreven wordt welke stap door wie en wanneer moet worden genomen. Daarnaast worden er enkele tips gegeven hoe de raad burgers kan betrekken in het benoemingsproces. De handreiking is voor elk raadslid terug te lezen, dat kan bijvoorbeeld door hier te klikken. De raad mag er bovendien van uit gaan dat de griffier de handreiking beschikbaar heeft.

Herbenoeming

De uitkomst van de klankbordgesprekken hangen nauw samen met de eventuele herbenoeming van de burgemeester. Om dit proces nog beter te laten verlopen heeft Raadslid.Nu een herbenoemingstool voor raadsleden ontwikkeld. Deze tool biedt u als raadslid een stappenplan om de relatie van de gemeenteraad met de burgemeester zodanig in te richten dat er sprake is van een constructief gesprek waarin plaats is voor gerichte feedback op het functioneren van de burgemeester. Voor leden van Raadslid.Nu is de tool volledig inzichtelijk, klik hier.

Kroonbenoeming op de tocht

De huidige wijze van benoeming van de burgemeester gaat mogelijk veranderen omdat het parlement de Kroonbenoeming heeft geschrapt. Wanneer na de Kamerverkiezingen Tweede en Eerste Kamer opnieuw besluiten om de Kroonbenoeming te schrappen, is de weg vrij voor een andere benoemingsprocedure van de burgemeester. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft afgelopen zomer daarvoor verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Meer daarover kunt u lezen in het bericht "Raad laten beslissen over aanstellingswijze burgemeester".

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 september 2016.

Heeft u zich al aangemeld voor de Raadsacademie in Assen? Klik hier voor meer informatie.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!