Een nieuwe ronde – maar ook nieuwe kansen?

Daar is het dan, het kabinet Rutte II. Er is in hoog tempo een regeerakkoord opgesteld dat er niet om liegt. Het beantwoordt aan doelen voor de lange termijn (drie procent tekort in EU) ondanks of juist dankzij dat er wordt ingezet op strategische hervormingen in de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in de zorg. Het huis der Staat wordt overigens niet alleen aan binnenkant gerenoveerd. Ook de fundering, de infrastructuur en het dak ondergaan groot onderhoud. We krijgen vijf landsdelen en we worden allemaal – ongevraagd - inwonende burgers van ongeveer 130 gemeenten met + 100.000 inwoners. Bent u ook zo benieuwd naar de afloop?

Terwijl deze verbouwing aan de bestuurlijke inrichting van Nederland plaatsvindt gaat de verkoop gewoon door. Het assortiment wordt bovendien uitgebreid met het ‘sociale domein’. Of iedereen even blij zal zijn met de kwaliteit van dit nieuwe dienstenaanbod valt te betwijfelen, althans als je afgaat op de inrichtings- en productiekosten die ervoor beschikbaar komen vanuit Den Haag.

Het regeerakkoord kent, mede door zijn proces van tot stand komen, een zeker elan. Hé hé, we weten voorlopig waar we aan toe zijn en kunnen lekker aan de slag. Een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Maar laten we als gemeenteraadsleden vooral waakzaam blijven. Zo is nu al zichtbaar dat het terugdraaien van eerder genomen maatregelen mooi lijkt, totdat je twee slagen verder denkt. Een voorbeeld? Het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers met 25 procent is van de baan. Of de hiermee gepaard gaande korting van € 110 miljoen ook terug gedraaid wordt, is nog nergens te lezen. Nog een voorbeeld? 130 gemeenten met + 100.000 inwoners kennen in het huidige bestel gemeenteraden van maximaal 45 zetels. 130 x 45 = 5.850. Het aantal raadsleden bedraagt thans ongeveer 9.400. Met het terugdraaien van de 25 procent vermindering via voordeur wordt tegelijkertijd – en waar je bij staat - via de achterdeur een vermindering van 40 procent van het aantal raadsleden gerealiseerd. Het is het beeld dat het regeerakkoord bij de mogelijke euforie van de eerste lezing oplevert na een tweede lezing: gemeenten krijgen twee keer zoveel taken onder een gelijktijdige substantiële vermindering van mensen en middelen. Of deze nieuwe ronde inderdaad nieuwe kansen gaat bieden is verder aan u allen. Laten we het in ieder geval constructief benaderen en het een kans geven. Zo doen raadsleden dat – in het algemeen belang van Nederland.

Peter A. Otten
voorzitter Raadslid.nu