Een onderzoek van de rekenkamer moet iets toevoegen aan de samenleving

Een onderzoek van de rekenkamer moet iets toevoegen aan de samenleving

“De rekenkamer heeft een controlerende taak, maar is zeker ook opbouwend.” Met deze zin stelt raadslid Mirjam Slobbe-Voogt dat onderzoeken van de rekenkamer van toegevoegde waarde moeten zijn. Inwoners van de gemeente moeten er wat aan hebben. Dit zegt zij in een interview voor de rekenkamercampagne van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Met deze campagne wordt het nut en de noodzaak van de rekenkamer onder de aandacht van raadsleden gebracht.

⇒ Download

Het bepalen van een goed onderzoeksonderwerp door de rekenkamer is van groot belang. Het onderwerp moet immers aansluiten bij de verlangens van de raad en de maatschappij. De onderzoeksresultaten moeten van toegevoegde waarde zijn.

Do’s en don’ts

Om het juiste onderwerp te bepalen, zijn er een aantal do’s en don’ts vastgesteld:

Do’s:

  • Een rekenkamer zal eerder onderzoek doen naar een onderwerp waarbij de gemeente grote risico’s loopt, waar veel geld in omgaat of waar veel burgers belang bij hebben. Ook kan de rekenkamer jouw gemeente vergelijken met andere gemeenten (benchmarken).

Don’ts:

  • Een specifieke casus, die geen leereffecten heeft op andere terreinen;
  • Beleid dat nog in ontwikkeling is, de rekenkamer wil namelijk niet in een adviesrol komen.

Meer info

Het hele interview met Mirjam Slobbe-Voogt kunt u hier zien.
Kijk voor meer tips en lessen over de rekenkamer op onze webpagina ‘Het nut en de noodzaak van de rekenkamer’.