Een op 10 bedreigde raadsleden wil stoppen

DEN HAAG – Een op de tien raadsleden, die te maken heeft gehad met agressie of geweld overweegt of heeft overwogen te stoppen met het raadswerk. Een derde van alle raadsleden in Nederland heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en/of geweld. Dit blijkt uit een onderzoek onder raadsleden uitgevoerd door het actualiteitenprogramma Nieuwsuur in samenwerking met Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De uitkomsten van de enquete zijn donderdagavond gepresenteerd in Nieuwsuur. Aan de enquete hebben tweeduizend raadsleden deelgenomen. Nederland telt 9 duizend raadsleden.
De meest voorkomende vorm van agressie waarmee raadsleden zijn geconfronteerd is verbale agressie (ruim 16 procent), gevolgd door bedreiging en intimidatie (6 procent) en discriminatie (5 procent).

Schrijnend

Raadslid.Nu directeur Gerard Heetman noemt de cijfers ‘schrijnend’. ‘De afgelopen jaren is al veel aandacht besteed aan agressie en geweld tegen lokale bestuurders. De cijfers komen nog steeds overeen met de cijfers van de veiligheidsmonitor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee jaar geleden. Ondanks de inzet van vele belangenorganisaties blijkt agressie jegens lokale bestuurders – in dit geval raadsleden – nog niet af te nemen. "Dit betekent dat we ons hiervoor blijven inzetten: bedreiging, agressie of geweld jegens lokale bestuurders, jegens anderen in het algemeen, is en blijft onacceptabel', aldus Heetman."

Uitschieters

In Amsterdam en Rotterdam krijgen raadsleden meer te maken met agressie en geweld (resp. 43 en 35 procent). Amersfoort schiet daar zelfs bovenuit met 50 procent. Bij de politieke partijen hebben vooral de SGP (45 procent) en de PvdA (41 procent) meer last van agressie en geweld.

Wat te doen bij bedreiging?

Raadsleden worden, zoals het onderzoek van Nieuwsuur en Raadslid.Nu laat zien, vaker bedreigd. In geval van bedreiging is het wenselijk het onderstaande stappenplan te volgen.

  1. Informeren van de burgemeester; ook burgemeester kan aangifte doen namens het raadslid;

  2. Altijd aangifte te doen bij de politie; politie is verplicht om in actie te komen;

  3. Afspraken maken over woordvoering media.

  4. Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming

    organiseren;

  5. In geval van (be)dreiging gemeenteraad informeren en bespreken hoe verder; 

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier!