Een op de drie griffiers heeft onvoldoende capaciteit om raadsleden in te werken

Een op de drie griffiers heeft onvoldoende capaciteit om raadsleden in te werken

Een op de drie griffiers is van mening dat zij te weinig tijd en expertise hebben voor een goede inwerking van raadsleden. Daardoor moeten ze vaak gebruik maken van het ambtelijk apparaat en/of externe organisaties.

Dat blijkt uit het rapport Opleiding en ontwikkeling van raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De korte periode tussen de verkiezingen en de start van de raadsperiode is de belangrijkste reden. Daarnaast erkennen griffiers dat ze niet de kennis en onpartijdigheid hebben om een volledig traject op te stellen en te begeleiden. Verder ontbreekt vaak een goede follow-up en een koppeling met de werkelijkheid. Dit leidt er ook toe dat ervaren raadsleden vaak de inwerking overslaan.

Volgende verkiezingen anders

Dit willen de griffiers bij de volgende verkiezingen veranderen. Allereerst willen ze eerder beginnen met inwerken en de inwerking uitspreiden over een jaar. Hierbij willen ze voor de verkiezingen starten en later beginnen met de reguliere vergaderingen. Daarnaast moet er meer gebruik gemaakt worden van externe kennis en digitale hulpmiddelen. Dit moet ook de langer zittende raadsleden overtuigen om ook deel te nemen aan het inwerktraject. Het idee hierachter is dat een gedeelde inwerking bijdraagt aan de teambuilding en start van de raad.

Meer informatie

Het onderzoek is gehouden onder 225 griffiers. De volledige cijfers en toelichting staan in het rapport Opleiding en ontwikkeling van raadsleden.