Een raadsakkoord of klassiek formeren?

Een raadsakkoord of klassiek formeren?

In het merendeel van de gemeenten onderhandelt men na verkiezingen nog over een coalitieakkoord. Gemeenteraden sluiten echter steeds vaker een alternatief akkoord: een raadsakkoord. Hoe komt zo’n nieuw akkoord tot stand?

Anders formeren is de titel van een van de deelsessies voor raadsleden en kandidaat-raadsleden uit Groningse en Friese gemeenten die dit najaar herindelingsverkiezingen hebben. Wie als nieuw raadslid wil weten hoe je op een andere wijze tot coalitievorming kan terecht bij de bijeenkomst Klaar voor vier jaar op 27 oktober in Zuidhorn. Raadsleden en kandidaat-raadsleden die zich voorbereiden op een goede start als raadslid kunnen tijdens deze bijeenkomst ook deelsessies volgen over de relatie van de raad met de burger, hoe je als raadslid gebruik maakt van social media en hoe je als raadslid invloed hebt op de inrichting van de omgeving. 

Klaar voor vier jaar

Alle (kandidaat-)raadsleden uit de nieuwe fusiegemeenten Groningen, Noord-East Fryslan, Hogeland en Westerkwartier zijn van harte welkom bij de bijeenkomst op 27 oktober  in Zuidhorn. Hier komt alles aan bod wat u nodig heeft om goed van start te gaan in de nieuwe raadsperiode. Voor het volledige workshopaanbod kunt u hier kijken: Klaar voor vier jaar! Zuidhorn. Direct aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier: Aanmelden ‘’Klaar voor vier jaar!’’ Zuidhorn.