Een raadslid voorgedragen voor VNG-commissie Ruimte en Wonen

DEN HAAG – Op de tussentijds vacant gekomen 9 posten in bestuur en commissies van de VNG wordt 1 raadslid benoemd. Jonathan van Diemen, CDA-raadslid uit De Ronde Venen, is door de benoemingscommissie voorgedragen voor een plek in de commissie Ruimte en Wonen van de VNG.

Voor deze commissie Ruimte en Wonen hadden zich 17 raadsleden gekandideerd. Voor deze VNG-commissie waren twee plekken in de afgelopen tijd vacant gekomen. In de commissies Bestuur en Veiligheid; Dienstverlening en Informatiebeleid; Onderwijs, Cultuur en Sport deden respectievelijk 9, 6 en 7 raadsleden tevergeefs een gooi naar de ene vacante plek in de deze commissies. Voor de commissie Europa & Internationaal waren ook twee plekken beschikbaar maar is geen van de tien raadsleden dat zich had gekandideerd door de benoemingscommissie als beste kandidaat heen gekomen. De benoemingscommissie staat onder voorzitterschap van de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus. Van de commissie maakt ook een griffier en een raadslid deel uit.

Het bestuur en de commissies van de VNG bestaat uit 225 leden, onder wie 11 raadsleden. Daarvan zitten drie raadsleden in het bestuur van de VNG.

Nieuwe voorzitter VNG

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen is door de commissie-Noordanus voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VNG. Van Zanen (VVD) is daarmee de beoogd opvolger van Annemarie Jorritsma (VVD, burgemeester Almere) die afgelopen winter te kennen heeft gegeven te willen stoppen als voorzitter van de VNG. Van Zanen en de nieuwe commissieleden worden tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 3 juni in Apeldoorn – tijdens het jaarcongres van de VNG – voorgedragen voor benoeming.

Nieuwe commissie raadsleden en griffiers

Raadslid.Nu voert met de Vereniging van Griffiers overleg met de VNG om te komen tot een vorming van een nieuwe commissie binnen de VNG voor uitsluitend raadsleden en griffiers. Deze commissie heeft tot doel gevraagd en ongevraagd advies te geven aan bestuur en commissies van de VNG. De voorbereidingen voor deze commissie zijn nog niet afgerond. Daardoor worden er op de ledenvergadering in Apeldoorn nog geen raadsleden benoemd voor deze commissie.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 28 april 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu