"Een rekenkamer is geen afrekenkamer"

"Een rekenkamer is geen afrekenkamer"

“Een rekenkamer is geen afrekenkamer. Een rekenkamer houdt een spiegel voor, dat biedt de kans om beleid en uitvoering naar een hoger niveau te tillen.” Dit is één van de lessen die Sjir Hanssen deelt in een interview over het nut en de noodzaak van de rekenkamer. Dit interview is onderdeel van de rekenkamercampagne van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om het nut en de noodzaak van de rekenkamer onder de aandacht van raadsleden te brengen.

⇒ Download

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtvaardigheid van het gemeentebeleid. De conclusies die uit een onderzoek komen, kunnen door de raad gebruikt worden om het beleid te corrigeren. Anders gezegd, de raad heeft de rekenkamer als hulpmiddel tot het maken of corrigeren van beleid. Volgens Sjir Hanssen is de rekenkamer daarom ook een hulpmiddel die door de raad met beide handen aangegrepen moet worden.

Doorwerking van de aanbevelingen

De conclusies van een onderzoek van de rekenkamer zijn alleen aanbevelingen. Het betekent niet dat deze conclusies automatisch worden overgenomen door de raad en doorwerken in het gemeentebeleid.

Doorwerking van de aanbevelingen uit onderzoeken van de rekenkamer kan op drie manieren plaatsvinden:

  • Instrumentele doorwerking:
    Het rapport van de rekenkamer leidt tot directe verandering van beleid;
  • Conceptuele doorwerking:
    Het rapport leidt tot een verandering in kennis, opvattingen of causale redeneringen;
  • Agenderende/strategische doorwerking:
    Een nieuw onderwerp of beleidsthema wordt naar aanleiding van het rapport onderwerp van het maatschappelijke of politieke debat, waardoor beleidsprocessen kunnen worden versneld of vertraagd.

Meer info

Kijk voor meer tips en lessen over het nut en de noodzaak van de rekenkamer op onze webpagina ‘Het nut en de noodzaak van de rekenkamer’ of bekijk de factsheet.

Het hele interview met Sjir Hanssen kunt u hier bekijken.