Een sterke raad doet er toe!

Een sterke raad doet er toe!

Gemeenteraden moeten zich afvragen wat er nodig is om sterker en krachtiger aan de start van de nieuwe raadsperiode te staan. Dat stelt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en raadslid in Molenwaard, in VNG Magazine.

De huidige raadsperiode heeft de gemeenteraad meer dan ooit laten zien dat de raad er toe doet, zo schrijft Den Boer in zijn bijdrage in VNG Magazine. Inwoners waarderen het dat er uiteindelijk een instantie is als de gemeenteraad die de knoop doorhakt over welke koers er wordt gevaren, zo citeert Den Boer het Nationaal Kiezersonderzoek 2017:‘’Een sterke raad doet er dus toe, met name ook in tijden dat het onbestendig weer is’’, aldus Den Boer.

Verantwoordelijkheid raad groeit

‘’De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is ongekend groter geworden. Met de decentralisaties in het sociaal domein is de budgettaire verantwoordelijkheid van de raad en de verantwoordelijkheid voor het welzijn van inwoners fors toegenomen. Een nieuwe uitbreiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is aangekondigd: de Omgevingswet verlangt van de raad een nieuwe inspanning om al aan de voorkant alle mogelijke belangen die de leefomgeving van inwoners raken, tegen elkaar af te wegen.’’

Vergoeding

Den Boer stelt tevens een probleem vast voor de komende raadsverkiezingen. De beschikbaarheid van kandidaten is elke verkiezingsperiode een pijnpunt. ‘’De confrontatie met agressie, geweld en intimidatie draag daar niet aan bij.’’ Net als de toegenomen werkdruk en de lage vergoeding bij de kleinere gemeenten het opnieuw verkiesbaar stellen moeilijk maakt. ‘’De toegenomen werkdruk is juist een ballast wanneer er weinig waardering is voor de inzet van raadsleden. Voor raadsleden in kleine gemeenten moet de vergoeding daarom echt omhoog.’’  Tot slot stelt Den Boer: ‘’Maar het zou ook helpen wanneer iedereen in het lokaal bestuur een beetje meer trots laat zien voor de gemeenteraad!’’

Het volledige stuk

Het volledige opiniestuk van Mark den Boer is hier te lezen in het VNG Magazine.