Een zesde deel van inwoners wil raadslid worden

Een zesde deel van inwoners wil raadslid worden

15 procent van de bevolking overweegt om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad, als ze daarvoor gevraagd worden. Onder jongeren en mensen met een wetenschappelijke opleiding is de bereidheid om zich kandidaat te stellen als raadslid hoger dan gemiddeld.

Deze hoge interesse om raadslid te worden, blijkt uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2022. Sommige politieke partijen hebben moeite om kandidaten te vinden. Volgens de onderzoekers ligt dit eerder aan hun wijze van rekrutering, dan aan de bereidheid onder de bevolking om raadslid te worden. Daarom is het belangrijk dat politieke partijen hun werving- en selectieprocessen goed afstemmen op de behoeften en interesses van potentiële kandidaten, zo blijkt uit het Lokaal Kiezersonderzoek.

Waarom actief?

Een bijdrage aan de samenleving willen leveren en het willen beïnvloeden van besluitvorming zijn de belangrijkste motieven om het kandidaat-raadslidmaatschap te overwegen. Ook lokale betrokkenheid en participatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast is de financiële vergoeding voor het raadswerk een reden om een kandidatuur te overwegen, zo stelt het Lokaal Kiezersonderzoek 2022.

Lokale participatie

De interesse voor het raadslidmaatschap is vooral groot bij hoger opgeleiden, ouderen en mannen komt naar voren uit het onderzoek. Mensen die zich verbonden voelen met hun gemeente en tamelijk tot zeer geïnteresseerd in de lokale politiek hebben de meeste interesse in het raadslidmaatschap. Vertrouwen in de gemeenteraad is ook een grote factor om deel te nemen aan de lokale politiek. Persoonlijke interesse en vaardigheden, beschikbare tijd en context spelen een belangrijke rol voor de overweging om raadslid te worden.

Meer informatie

Het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 is hier te vinden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het belangrijk dat de raad gezag heeft. Daarvoor is het belangrijk dat de raad door iedereen, jong, vrouw en migrant, ook als raad wordt gezien. Klik hier voor meer informatie wat er nodig is om de raad en het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken voor grotere groepen inwoners.