Eenvoudig online meepraten met de raadsvergaderingen

Eenvoudig online meepraten met de raadsvergaderingen

DEN HAAG - Burgerparticipatie is een thema dat lokaal van groot belang is. Zonder de participatie van burgers in het politieke veld kan u hen als raadslid niet goed vertegenwoordigen en kan de lokale democratie niet goed functioneren. De invloed en betrokkenheid van burgers zijn dus essentieel. Maar hoe faciliteert u deze betrokkenheid en belangrijker; hoe brengt u het lokale bestuur en uw burgers samen?

Er zijn veel manieren om burgers te betrekken bij beleidsvorming. Welke vorm past, is afhankelijk van het doel van participatie. Gaat het om het ophalen van meningen vanuit de samenleving of het vergroten van draagvlak voor beleid, dan past een vorm waarin veel mensen kunnen meedoen. Om u hierin te ondersteunen is de Praat Mee Module ontwikkeld. Een intuïtieve en laagdrempelige manier om in verbinding te komen met uw achterban.

Via deze nieuwe module is het mogelijk voor burgers om voor én tijdens de live uitzending van uw politieke vergaderingen mee te praten. Zo kunnen inwoners uit uw gemeente een politiek debat live volgen, reageren op stellingen die u belangrijk vindt en vervolgens zien hoe u hier zelf op reageert. Dit geeft een nieuwe dimensie aan het debat en brengt u als raadslid op een directe en laagdrempelige manier in contact met de samenleving. U kunt zo gemakkelijk draagvlak voor uw beleid creëren!

Wilt u meer over de Praat Mee Module weten? Bekijk de website van NotuBiz of vraag meer informatie aan via uw griffie.