Eerste editie Raad.2013 online

De eerste editie van Raad.2013 staat in het teken van de thema's integriteit en de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De distributie is inmiddels in volle gang. Online kunt u het magazine hier bekijken.

U kunt hierin onder andere lezen over een speciale startbijeenkomst centraal in het land waarmee Raadslid.nu nieuwe raadsleden na de verkiezingen verwelkomt. Deze bijeenkomst krijgt het karakter van een werkbijeenkomst met aandacht voor speciale thema’s, zoals de decentralisaties, besturen in tijden van crisis, nieuwe wet- en regelgeving, het gebruik van social media en integriteit. 

Ook raadsleden hebben te maken met integriteitskwesties, aldus Peter Otten, voorzitter van Raadslid.nu in dit magazine. “Je staat midden in een gemeenschap en komt daardoor gemakkelijk in situaties waarin uiteenlopende rechten, belangen en wensen het nemen van beslissingen beïnvloeden. En dan zie je dat alleen al de mogelijkheid dat er een schijn van belangenverstrengeling op kan treden veel raadsleden onder druk zet.” Voor Raadslid.nu is de bevordering van integriteit in het openbaar bestuur een belangrijke speerpunt, aldus Otten. “We nemen graag het voortouw om met integriteit aan de slag te gaan en hebben  twee activiteiten in ons programma opgenomen. Een daarvan is een 10-puntenplan om op het gebied van integriteit voortvarend goede stappen te zetten, een tweede product is de pre-election tool.”

Meer over integriteit, de verkiezingen en andere interessante onderwerpen leest u in deze uitgave. Wij wensen u veel leesplezier!