Effectief communiceren is meer dan sociale media alleen

Effectief communiceren is meer dan sociale media alleen

U bent kandidaat-raadslid en wilt van de nieuwe raadsperiode een succes maken? Een goede communicatie helpt daarbij. Wanneer je als kandidaat-raadslid wilt leren hoe je jouw persoonlijke communicatie de komende raadsperiode het beste effectief kunt inzetten, zijn er twee kansen tijdens de online Week van het Kandidaat-Raadslid.

Laurens van Voorst, zelf raadslid in de Brabantse gemeente Meijerijstad, vertelt je hoe je dat het beste aan kunt aanpakken op 11 december bij de start van de online Week van het Kandidaat-Raadslid. Op 13 december verzorgt hij een tweede online sessie om je communicatievaardigheden verder aan te scherpen. Je kunt kiezen welke bijeenkomst je het beste uitkomt.

Persoonlijke communicatie

Communicatie is veel meer dan het juist inzetten van sociale media, maar ook hoe ga je om met de media (kranten, websites, radio en televisie) en hoe voer je permanente campagnes? Waarom is communiceren als raadslid zo specifiek anders dan zowat alle andere vormen van communicatie? Speerpunt daarbij is volgens Van Voorst de persoonlijke communicatie. Waarom dat zo is legt hij op de onlinebijeenkomsten uit.

Twee kansen

Er zijn twee kansen om met andere kandidaat-raadsleden en met Laurens van Voorst in gesprek te gaan over hoe je als raadslid effectief communiceert.

11 december 2021 – aanmeldlink

13 december 2021 – aanmeldlink

Wie is Laurens van Voorst?

Laurens van Voort is gemeenteraadslid in Meijerijstad en een communicatieve duizendpoot. Een copywriter, lokaal politicus en spreker die wars is van abstracte vergezichten die zich liever beperkt tot de menselijke maat. Verder is hij specialist op het gebied van politieke burgerparticipatie .

Meer weten?

Voor jou als kandidaat-raadslid hebben we volop keuze aan informatie om je voor te bereiden op het raadswerk:

  • Wegwijzer – voor raadsleden in raadsperiode 2022-2026 (online handboek met honderden aanbevelingen en praktische tips)
  • Informatiekaart met tips van raadsleden voor raadsleden
  • Online leeromgeving voor raadsleden met honderden modules, filmpjes, stappenplannen gratis toegankelijk voor jou als kandidaat-raadslid
  • Leerlijnen om je als raadslid voor te bereiden op het raadswerk, bijvoorbeeld hoe de gemeente werkt en welke instrumenten je kunt inzetten: waaronder:

Organisatie

Het Klaar voor 4 jaarprogramma wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van dit programma is om alle kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode zodat de nieuwe gemeenteraad goed en krachtig van start kan gaan.