Eilandsraadsleden Saba bezoeken collega’s in Zoeterwoude

Eilandsraadsleden Saba bezoeken collega’s in Zoeterwoude

Volksvertegenwoordigers, zogeheten eilandraadsleden, van de bijzondere gemeente Saba, het eiland in de Antillen, hebben een bezoek gebracht aan Zoeterwoude, de kleinste gemeente van Zuid-Holland. Zowel de eilandraadsleden van Saba als de raadsleden uit Zoeterwoude hebben vele verschillen en overeenkomsten ontdekt in het werk als raadslid op Saba en in Zoeterwoude.  

De eilandraadsleden van Saba en de raadsleden van Zoeterwoude bespraken onder meer de bevoegdheden van de raadsleden en de eilandraadsleden, de rol van commissieleden, op welke wijze de werkgeverscommissie functioneert en hoe de raadsleden omgaan met de dubbelrol van de burgemeester als voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Uitwisseling

“Het werd een mooie uitwisseling van uitdagingen van raadsleden van een kleine gemeente in Nederland. En mogelijke oplossingen en ideeën daarvoor”, aldus burgemeester Fred van Trigt van Zoeterwoude.

Relatie

Het bezoek van de eilandraadsleden uit Saba aan Zoeterwoude is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. “We vinden het belangrijk dat eilandraadsleden uit een kleine bijzondere gemeente van Nederland in gesprek en in contact komen met raadsleden uit een kleine gemeente in Nederland, in dit geval Zoeterwoude. Het is opvallend dat er overeenkomsten zijn op tal van punten”, aldus Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

VNG

Het Woerdense raadslid Hendrie van Assem was namens de commissie Raadsleden en Griffiers van de VNG aanwezig. Hij nodigde de eilandraadsleden uit om met elkaar het gesprek te voeren hoe de eilandraadsleden van Saba, maar ook die van St. Eustatius en Bonaire (de drie bijzondere gemeente in het Koninkrijk Nederland) kunnen aansluiten bij de werkzaamheden van de commissie Raadsleden & Griffiers.

Werkbezoek

Het werkbezoek van de eilandraadsleden omvatte niet alleen een bezoek aan het gemeentehuis van Zoeterwoude. Er is ook een kaasboerderij bezocht in Zoeterwoude-Weipoort en de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude. Voor de eilandraadsleden houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden woensdag in het gebouw van de VNG een trainingsdag over de rol van de raad, de wijze van debatteren en hoe de raad zijn rol het krachtigst kan invullen.