Eindhoven investeert in extra steun voor raadslid met beperking

Eindhoven investeert in extra steun voor raadslid met beperking

Voor raadsleden met beperkingen is het niet altijd even gemakkelijk om raadswerk uit te kunnen oefenen. Om deze raadsleden toch in staat te stellen hun raadslidmaatschap zo goed mogelijk uit te voeren, heeft Eindhoven een regeling gemaakt die raads- en commissieleden met een beperking faciliteert zodat zij hun raadswerk gemakkelijker kunnen uitvoeren.

In Eindhoven is Marieke van Gastel raadslid die een progressieve spierziekte heeft en daardoor zit zij in een elektrische rolstoel. Van Gastel maakt gebruik van de pilotregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Door deze regeling krijgen volksvertegenwoordigers met een beperking die actief zijn in een gemeenteraad of Provinciale Staten een financiële vergoeding waardoor zij voor ongeveer 5 uur ondersteuning kunnen inhuren.

Volwaardig

De gemeente en de raad van Eindhoven stelde vast dat Van Gestel met de ondersteuning vanuit de pilot nog niet volwaardig haar raadswerk kan doen. En omdat de gemeente Eindhoven en de raad van Eindhoven het belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen en zijn of haar stem kan laten horen, ook in de gemeenteraad, werd de plek van Van Gastel in de raadszaal en haar device aangepast. “Maar de belangrijkste verandering is dat ik budget heb om van de diensten van een assistent gebruik te kunnen maken. Ik heb namelijk hulp nodig bij bijna alle handelingen. Met deze hulp ben ik ook echt een volwaardig raadslid”, aldus Van Gastel.

Tillift

Om het raadslid Van Gastel volwaardig te laten meedoen, breidde Eindhoven het toilet uit in grootte inclusief een tillift zodat zij in haar elektrische rolstoel hiervan gebruik kan maken en daarvoor niet naar huis hoeft. Met het besluit van raad en college van Eindhoven voor een specifieke regeling voor de ondersteuning van volksvertegenwoordigers met een beperking krijgt Van Gastel voortaan ondersteuning voor 14 uur per week.

Burgemeester

In het afgelopen jaar werd de Eindhovense slechtziende ex-wethouder Marcel Oosterveer burgemeester van Waalre. Deze maand werd de vrijwel blinde Zeistse raadslid Tjarda Struik voorgedragen tot burgemeester van Leiderdorp.

Meer informatie

De pilot ondersteuning loopt dit jaar af. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert samen met andere verenigingen, zoals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging, en het ministerie het overleg om tot een landelijke regeling te komen als onderdeel van de rechtspositieregeling voor politieke ambtsdragers. Doel daarvan is om de ondersteuning van volksvertegenwoordigers, burgemeesters en wethouders met een beperking structureel vast te leggen.

Voor meer informatie, mail naar: info@raadsleden.

Voor meer informatie over de Eindhovense regeling, mail naar: griffie@eindhoven.nl