Eindhovense raad krijgt tips over controle op financiële reserve

Eindhovense raad krijgt tips over controle op financiële reserve

DEN HAAG - De Eindhovense gemeenteraad heeft van de eigen Rekenkamer advies gekregen waardoor financiële risico's in de toekomst voorkomen kunnen worden. De raad heeft namelijk zijn budgetrecht niet naar behoren kunnen uitvoeren door onvoldoende concreet beleid en slechte informatievoorziening.

De gemeenteraad in Eindhoven had bijvoorbeeld geen regels vastgelegd over hoe zij geïnformeerd wil worden over de stand van de reserves. Ook had de raad onvoldoende zicht op de financiën om haar controlerende taak goed uit te voeren. Het gevolg is dat de reserves van de gemeente Eindhoven drastisch zijn geslonken. De accountant heeft daartoe tussendoor al aandachtspunten gegeven, waarbij het belang van de accountant als ondersteuning van de gemeenteraad wederom van groot belang blijkt.

Zicht op financiele reserves

De Eindhovense Rekenkamer concludeerde dan ook dat de financiële situatie, met name het beheer en zicht op de financiële reserves, dringend ingrijpen nodig heeft. Om verdere financiele risico's te voorkomen heeft de Rekenkamer de raad van Eindhoven de volgende adviezen gegeven:

  • Zorg als raad voor een striktere kaderstelling, waardoor duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt.
  • Zorg dat informatie over de reserves toereikend is.
  • Zorg voor meer controle op de reserves door ze onder te verdelen in categorieën. Stel als raad criteria aan de omvang van deze categorieën en stuur vervolgens aan per categorie.
  • Actualiseer kaders voor reserves, waartoe passende minimum en maximum grenzen behoren.
  • Periodieke beoordeling van de toekomstige ontwikkelingen: hoe verhoudt het weerstandsvermogen zich in relatie tot het risicomanagement?
  • Beoordeel periodiek de toekomstige ontwikkeling van het weerstandsvermogen in relatie tot risicomanagement.
  • Vergroten van het risicobewustzijn. Wees als raad bewust voor de verstrekkende gevolgen, indien de financiële situatie verslechterd. De checks & balances zijn er niet voor niets.

Meer informatie

Voor wie het hele rapport Reserves, risico’s en ratio’s van de Eindhovense Rekenkamer wil lezen, klik hier. Voor wie meer wil weten over de rol van de Rekenkamer als belangrijke hulptroep van de raad, bijvoorbeeld ook om zicht te hebben op de omvang van de lokale belastingen, zie Goede Raad 3.