Elke fractie een wethouder, vloek of zegen?

Elke fractie een wethouder, vloek of zegen?

Met een nipte meerderheid besloot de Laarbeekse gemeenteraad vorige week dat het doorgaat met vier in plaats van vijf wethouders. Hiermee beindigt de raad het experiment waarbij alle fracties een wethouder mocht leveren. 

Anderhalf jaar geleden besloot de nieuwe gemeenteraad dat alle fracties één wethouder mochten voordragen, in tegenstelling tot de gebruikelijke verdeling waarbij alleen de coalitiepartijen een wethouder leveren. Dit zou alle fracties het gevoel geven dat zij mee mogen praten over het te voeren beleid in de gemeente Laarbeek, nadat zich in de vorige raadsperiode veel bestuurlijke onrust en ontevredenheid had voorgedaan.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat met het ontslag van de wethouder van PNL vlak voor het reces al twijfelachtig was hoe nu verder, maar dat besloten is om met vier wethouders door te gaan. Het overgebleven college beloofde wel dat het bestaande raadsprogramma 'Handen Ineen' in overeenstemming met alle fracties (inclusief PNL) wordt uitgevoerd. 

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Het voorbeeld uit Laarbeek is een van de mogelijke akkoorden die de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) voorstelt in hun onderzoek 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden'. De ROB pleitte in 2017 voor een nieuwe vorm van akkoorden. Het doel van coalitieonderhandelingen moet niet meer een dichtgetimmerd akkoord zijn, maar een startdocument waarin richting en gezindheid een grote rol spelen. De details moeten gedurende de raadsperiode in de raad bepaald worden. 

De ROB onderscheidt drie typen akkoorden van elkaar:

  1. Raadsbrede akkoorden: een akkoord waaraan alle fracties hebben meegewerkt en dat door alle fracties is vastgesteld.
  2. Coalitieakkoorden: Dit is meestal een product van een meerderheid in de raad, maar er zijn daar binnen nog verschillenden wijzen om tot een akkoord te komen.
  3. Samenlevingsakkoorden: Hierbij mogen alle geledingen van de samenleving input leveren waar de lokale politiek mee aan de slag kan. Een samenlevingsakkoord kan zowel door een meerderheid als door raadsbrede steun worden vastgesteld.

Raadsakkoorden, een andere aanpak

Wilt u meer weten over raadsakkoorden? Informeer dan naar de Leerkring Raadsakkoorden of bezoek op de Summer School Democratie van komende donderdag de workshop 'Raadsakkoorden, een andere aanpak!'.