Elzinga: stemmen benoemen wethouders en burgemeesters zaak van gemeenteraad

Elzinga: stemmen benoemen wethouders en burgemeesters zaak van gemeenteraad

Hoofdelijke stemming door raadsleden bij benoeming van wethouders en de (her)benoeming van de burgemeester dient geen wettelijk voorschrift te zijn. De Groningse hoogleraar prof. Douwe Jan Elzinga bepleit in zijn column in Binnenlands Bestuur dat gemeenten vrij gelaten moeten worden hoe zij stemmen, hoofdelijk openbaar of omdat het over personen gaat in het geheim schriftelijk.

Elzinga wijst nadrukkelijk op de risico’s voor raadsleden wanneer de stemming over de (her)benoeming van de burgemeester hoofdelijk plaatsvindt. Krijgt de burgemeester alsnog zijn herbenoeming dan zal niet worden vergeten welk raadslid tegen de herbenoeming heeft gestemd. Elzinga betoogt verder dat gemeenteraden de vrijheid moeten krijgen om de wijze van stemmen te kiezen: hoofdelijk of de geheime schriftelijke stemming. De minister en Tweede en Eerste Kamer moeten zich daar volgens de Groningse hoogleraar niet mee bemoeien.

De column van Elzinga in Binnenlands Bestuur: Autonomie bij stemming over wethouders.