Enquête over de informatieveiligheid in uw gemeente

DEN HAAG – Heeft uw gemeente greep op een veilige, beschermde informatievoorziening? Zorgt uw gemeente er voor dat hackers geen vrij spel hebben op gemeentelijke informatiesystemen? Over dit soort vragen houdt Taskforce BID samen met Raadslid.Nu een enquête onder raadsleden.

Incidenten rond informatieveiligheid kunnen grote gevolgen hebben. Of dit nu komt door onzorgvuldige medewerkers of hackers met kwade bedoelingen. Als gevoelige gegevens onbedoeld op straat komen te liggen, dan kan dit het imago van de gemeente en van de bestuurlijk verantwoordelijke beïnvloeden. Het kan zelfs leiden tot een verlies aan vertrouwen bij burgers. Burgers mogen immers van hun gemeente verwachten dat zij de zaken op orde heeft.

Sterke raad houdt controle op informatieveiligheid

Van raadsleden wordt niet verwacht dat zij informatieveiligheidsspecialist zijn. Het gaat er niet om dat een raadslid weet hoe de gemeentelijke organisatie informatieveiligheid tot in de details borgt, het gaat er vooral om dat een raadslid weet dát het wordt geborgd en dat de gemeente stuurt op het onderwerp informatieveiligheid.

Raadslid.Nu vindt het belangrijk dat ook de gemeenteraad een sterke en krachtige rol vervult in de informatiesamenleving en de risico’s die hierbij komen kijken. Daarom organiseert Raadslid.Nu samen met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) een enquête onder raadsleden om inzicht te krijgen of raadsleden voldoende greep hebben en effectief sturen om de gemeente bij de les te houden als het gaat om informatieveiligheid.

Deze raadsleden enquête kan worden ingevuld via: http://www.taskforcebid.nl/enquete-informatieveiligheid/ Het is geheel anoniem en uw antwoorden worden in alle vertrouwelijkheid verwerkt. De resultaten in het onderzoeksrapport zijn niet te herleiden tot individuele gemeenten.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 17 juli 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier