Europa geen ver-van-mijn-bed-show voor raadsleden

DEN HAAG – Europa lijkt voor de lokale politiek een ver-van-mijn-bed-show. Het tegendeel is waar. Wanneer de gemeenteraad besluit om een lokale onderneming financieel te steunen, is er niet alleen de kans op een Europees staatssteunverbod maar zijn er ook tal van uitzonderingen mogelijk. 

Hoe kom je als raadslid en als gemeenteraad er achter of je bijvoorbeeld bij de financiële steun voor een lokaal bedrijf gehinderd wordt door staatssteun? Je kunt het college of de wethouder op zijn blauwe ogen geloven, maar als je zelf initiatief wil nemen en houden is het goed te weten dat er speciaal voor dit soort vragen een kenniscentrum bestaat. Het (VNG) Kenniscentrum Europa decentraal is een gratis vraagbaak met een informatieve website, bijeenkomsten en een helpdesk (contactnummer: 070-3381090). 

Wat voor staatssteun geldt, is ook van toepassing voor andere onderwerpen zoals (Europese) aanbestedingen, milieu of regels voor vrij verkeer. Ook voor lokale kwesties of plannen die hiermee te maken hebben, kunt u als raadslid informatie inwinnen bij het Kenniscentrum Europa decentraal. 

Wat is Europa decentraal?
Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen. Europa decentraal is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Deze genoemde partijen subsidiëren het kenniscentrum sinds 2007 structureel.

Kijk voor meer informatie over Europees recht en beleid en voor wat het kenniscentrum voor u kan betekenen op www.europadecentraal.nl. Of bel 070-3381090.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 mei 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier