Experiment centraal stemmen tellen krijgt vervolg

Experiment centraal stemmen tellen krijgt vervolg

Komende Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen worden in 76 gemeenten de stemmen centraal geteld. Daarmee krijgt de proef van vorig jaar een vervolg; bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden in 22 gemeenten de stemmen centraal geteld.

Bij het experiment centraal stemmen tellen wordt na sluiting van de stembussen om 21.00 uur in eerste instantie alleen op lijstniveau geteld in alle verschillende de stembureas. Daarna worden alle stembiljetten de volgende dag naar één centrale locatie gebracht, waarna er door uitgeruste tellers nogmaals geteld wordt, inclusief de voorkeursstemmen. Daarmee is op de avond zelf de voorlopige uitslag sneller bekend en is er de volgende dag minder kans op fouten bij het tellen. De gedachte van het expiriment is ook dat het proces van het tellen van de stemmen transparanter wordt, doordat geïntereseerden op één locatie met alles kunnen meekijken, in plaats van dat het stemmen tellen op vele afzonderlijke locaties plaatsvindt in de stembureaus.

De 76 gemeenten die meedoen hebben zichzelf aangemeld voor de proef, met instemming van de eigen gemeenteraad. 

Democratische vernieuwing

Naast het centraal stemmen tellen wordt er ook gewerkt aan een ander stembiljet. Dit stembiljet moet overzichtelijker zijn en makkelijker te gebruiken zijn voor mensen met een visuele beperking. Eén van dingen die gaat veranderen is dat er voortaan een partijlogo bopvenaan elke lijst komt te staan. Bij komende verkiezingen wordt hier nog geen gebruik van gemaakt.