‘Experimenteer met stemrecht vanaf 16 jaar bij lokale verkiezingen’

‘Experimenteer met stemrecht vanaf 16 jaar bij lokale verkiezingen’

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft in een advies aan de regering geadviseerd de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar. Een Grondwetswijziging is daarvoor nodig. Dit zou de deur openzetten voor een experiment om jongeren te laten stemmen tijdens lokale verkiezingen. De ROB ziet graag een debat over dit ingrijpende onderwerp.

De ROB baseert zich daarbij op onderzoek naar het puberbrein waarbij gesteld wordt dat 16-jarigen een net zo goede afweging kunnen maken als 18-jarigen. De ROB vindt dat gemeenten die willen experimenteren met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd op ondersteuning moeten kunnen rekenen vanuit de Rijksoverheid. In Noorwegen en Oostenrijk is al geëxperimenteerd met deze maatregel en daar bleek het de politieke interesse, participatie en kennis onder jongeren te vergroten.

Lage opkomst

Momenteel is de opkomst tijdens verkiezingen laag onder 18 tot 25-jarigen. ROB-lid Sarah de Lange verklaart dit door de vele veranderingen in deze periode: “Ze wisselen van school naar werk of gaan doorstuderen. Vaak gaan ze ook uit huis. Dat is een ongunstig moment om iets fundamenteels als voor het eerst stemmen te organiseren.”

Burgerschapsonderwijs

De ROB vindt de verlaging van de kiesleeftijd naar 16 jaar ook verstandig omdat ouders en school op die leeftijd nog een belangrijke rol spelen in de socialisatie. Burgerschapsonderwijs ziet de ROB dan ook als een belangrijke methode om de politieke interesse van jongeren aan te wakkeren. De ROB adviseert dan ook aan de regering hierop in te zetten. Vooral op scholen met beroepsgericht onderwijs is dit van groot belang, stelt de ROB. Het zou de politieke participatiekloof tussen theoretisch - en beroepsgericht opgeleide jongeren verkleinen.

Meer informatie

Het volledige advies is hier te lezen.