Experimenteren is leren

DEN HAAG – Een aantal gemeenten kunnen tijdelijk experimenteren met alternatieve regels of wetten kunnen tijdelijk buiten werking worden gesteld. Dit is een voorstel uit de Agenda Lokale Democratie die opgesteld is door de minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), minister Plasterk.

Regelgeving kan onvoldoende ruimte bieden voor innovatieve werkwijzen of er kunnen te weinig mogelijkheden zijn om lokale aanpakken of nieuwe instrumenten te onderzoeken. Daarom stelt Plasterk een experimentenwet in om alternatieve regels een kans te geven. Doel is onder andere om nieuwe manieren van samenwerking met burgers mogelijk te maken.

Agenda Lokale Democratie

In de Agenda Lokale Democratie doet Plasterk verschillende voorstellen om de lokale democratie toekomstbestendig te maken. Veel burgers willen en kunnen veel meer dan eens in de vier jaar stemmen en nemen zelf initiatieven op lokaal niveau. Plasterk juicht de initiatieven van burgers en gemeenten toe en wil deze faciliteren. De Agenda Lokale Democratie is op 8 januari naar de Tweede Kamer gezonden.

Besluit Begroting en Verantwoording

Een ander punt in de Agenda betreft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).De voorstellen waarmee de door de VNG geïnitieerde Adviescommissie vernieuwing BBV is gekomen, worden nu bezien door een door BZK ingestelde stuurgroep en zeven werkgroepen. Er wordt bekeken hoe de adviezen kunnen worden uitgewerkt. Deze adviezen geven weer hoe het BBV kan worden aanpast om gemeenteraadsleden en burgers beter inzicht te geven in de begroting en jaarrekening van gemeenten (en provincies). Zo wordt geprobeerd om de kaderstellende en controlerende rol van de raad en staten te versterken. De besluitvorming over de voorstellen van de werkgroepen vindt naar verwachting voor de zomer van 2015 plaats.

De gehele Agenda Lokale Democratie kunt u hier lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 januari 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu