Externe voorzitter raadscommissie stap dichterbij

Externe voorzitter raadscommissie stap dichterbij

De mogelijkheid om een raadscommissie te laten voorzitten door iemand van buiten de raad is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemde op 3 november in met het wetsvoorstel van de Kamerleden Van den Bosch (VVD) en Van der Molen (CDA).

De wens om personen van buiten de raad aan te kunnen stellen als voorzitter van een raadscommissie is een gevolg van de tijdsbesteding die hierbij komt kijken. Vooral voor kleinere fracties in kleine gemeenten is het commissievoorzitterschap een zware belasting. Om gemeenten hierbij meer te ondersteunen dienden VVD-Kamerlid Albert van den Bosch en CDA-Kamerlid Harry van der Molen een wetsvoorstel in.

Het is aan de raad om bij verordening vast te stellen welke regels men verbindt aan extern voorzitterschap. Zo kan de raad besluiten over de functievereisten en een bezoldiging. Op deze manier is er ruimte voor lokaal maatwerk.
Het is, ook na dit wetsvoorstel, niet mogelijk om als burgemeester of wethouder technisch voorzitter te zijn van een raadscommissie. Een burgerraadslid of een duo-raadslid kan wel voorzitter van een raadscommissie worden.

Eerdere pogingen

Minister Ollongren pleitte in 2018 ook voor het mogelijk maken van extern voorzitterschap. Dit voorstel werd toen gecombineerd met een voorstel voor de verruiming van de ontheffing van het woonplaatsvereiste. Dit voorstel kreeg echter geen meerderheid in de Eerste Kamer, wat tot gevolg had dat ook het voorstel over het voorzitterschap niet werd aangenomen.
Van den Bosch en Van der Molen hebben hiervoor nu een apart wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel werd op 3 november aangenomen met een meerderheid van 112 tegenover 38. De SP, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

'Van wezenlijk belang'

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is verheugd over het aannemen van dit wetsvoorstel. Voorzitter Bahreddine Belhaj: "Het is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de gemeenteraad. Met de versplintering in gemeenteraden en veel kleine partijen is dit echt belangrijk."

Meer informatie

U vindt het volledige voorstel van Van den Bosch en Van der Molen hier: Wetsvoorstel. Tevens vindt u hier het Memorie van Toelichting. Eerdere berichtgeving over dit onderwerp vindt u onder andere hier: Reactie Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en hier.