Externe voorzitter raadscommissie voortaan wél mogelijk

Externe voorzitter raadscommissie voortaan wél mogelijk

Ook niet-raadsleden kunnen voortaan voorzitter zijn van de vergadering van een raadscommissie. De Tweede Kamer heeft deze keuze gemaakt en vastgelegd in een breed aangenomen Kamermotie. Om extern voorzitterschap mogelijk te maken is er aanpassing van de Gemeentewet nodig. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren beloofde de Kamer dat zij ruim voor het zomerreces met een aanpassing van de gemeentewet komt.

De leden van de Tweede Kamer geven met hun keuze gehoor aan de wens van raadsleden uit vooral kleinere gemeenten. Deze raadsleden ervaren onder andere door de uitbreiding van gemeentelijke taken een hoge werkdruk. Het uitoefenen van het voorzitterschap van een raadscommissie is een extra aanslag op deze werkdruk. De Tweede Kamer hoopt ook dat zo de kracht van de lokale democratie kan worden versterkt.

De motie is ingediend door Sven Koopmans (VVD), Harry van der Molen (CDA), Stieneke van der Graaf (CU) en Rob Jetten (D66) en hier te lezen. Alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de SP, stemden voor de motie. De SP verzette zich tijdens de periode van toenmalig minister Plasterk tegen het experimenteren met het voorzitterschap van raadscommissies door niet-raadsleden. Volgens de SP hoort publiek geld niet aan externen te worden besteed.

De gemeenteraad in Zaltbommel en Zwijndrecht heeft geëxperimenteerd met het externe voorzitterschap. De gemeente Dordrecht werd in 2015 nog teruggefloten bij het inzetten van externe commissievoorzitters. Volgens de toenmalige minister Plasterk was dit in strijd met de Gemeentewet.