Externe voorzitter raadscommissies van de baan

Externe voorzitter raadscommissies van de baan

DEN HAAG – Het plan van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk dat raadscommissies kunnen werken met een externe voorzitter is van de baan. De Tweede Kamer heeft met de aanvaarding van een amendement van SP-Kamerlid Ronald van Raak dit voorstel ongedaan gemaakt.

Volgens Van Raak moeten gemeenteraden – evenals Provinciale Staten - ‘zeer wel in staat worden geacht om een onafhankelijk voorzitter te leveren uit hun midden. Wanneer het wel mogelijk wordt gemaakt dat gemeenteraden en provinciale staten met externe voorzitters gaan werken zet dit de deur open voor betaalde voorzitters die in verschillende gemeenten en provincies tegen vergoeding commissies voorzitten zonder dat zij binding hebben met de betreffende gemeente of provincie.’

Deze onwenselijke situatie moet worden voorkomen, betoogde Van Raak die daarvoor een meerderheid in de Kamer dinsdag aan zijn zijde kreeg. Voorzitters van raadscommissies en statencommissies moeten binding hebben met hun gemeente en provincie waar zij een commissie voorzitten. Het is dus een taak die door leden van de raad of leden van de Staten moet worden uitgeoefend. Bovendien voorkomt het dus onnodig extra kosten omdat raadsleden en statenleden uit hoofde van hun functie al een vergoeding krijgen.

Dezelfde regeling is door het besluit van de Kamer ook van toepassing voor de leden van de BES-eilandsraad.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 juni 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier