Extra bescherming raadsleden tegen doxing

Extra bescherming raadsleden tegen doxing

Raadsleden krijgen sinds 1 januari 2024 extra bescherming tegen doxing. Doxing is het gebruik van persoonsgegevens met name door het kopiëren en plakken in online middelen, zoals foto’s en filmpjes, en het delen van persoonlijke adresgegevens. Het moet dan wel tot doel hebben om een raadslid angst aan te jagen of om het raadslid onder druk te zetten. Sinds 1 januari zijn de straffen voor doxing verzwaard.

Wanneer doxing zich voordoet tegen een raadslid kan het Openbaar Ministerie overgaan tot directe dagvaarding van de dader van doxing. Dat gebeurt bijvoorbeeld sowieso wanneer doxing heeft geleid tot de ontruiming van een gebouw, gedwongen verhuizing of in het geval het raadslid is moeten onderduiken. Deze regels van extra bescherming tegen doxing gelden ook voor burgemeesters en andere politieke ambtsdragers, zoals wethouders.

Boetes en straffen

De nieuwe richtlijn tegen doxing die sinds 1 januari 2024 geldt, kent zwaardere boetes en gevangenisstraffen. Voor het gebruik maken – en dus overnemen van persoonsgegevens om deze te gebruiken voor doxing – gelden boetes tot maximaal 750 euro en 60 uur taakstraf.

Doxing in whatsapp

Wanneer een dader zich schuldig heeft gemaakt aan doxing tegen een raadslid of een andere politieke ambtsdrager en deze gegevens heeft verspreid in besloten whatsapp-groepen kan de straf oplopen tot maximaal 750 euro boete, 80 uur taakstraf en/of drie maanden gevangenisstraf. De hoogte van de straf wordt bepaald door de mate waarin doxing voor angst of ernstige mate van belemmering van het werk als raadslid, burgemeester of wethouder heeft geleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over doel en reikwijdte van de nieuwe richtlijn tegen doxing klik hier voor de richtlijn van het openbaar ministerie. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is actief binnen het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur en organiseert samen met anderen bewustwordingsbijeenkomst voor raadsleden andere lokale bestuurders over de vraag wanneer trek je de grens als je wordt geconfronteerd met (online) agressie, intimidatie en geweld en onwenselijke omgangsvormen. Voor meer informatie mail naar: info@raadsleden.nl